Arcam als schaakstuk

Playful Exercise

13.12.23 Jan Richard Kikkert

Eerstejaars studenten van de Academie van Bouwkunst Amsterdam werden gevraagd om voor een analyseoefening Amsterdamse gebouwen te bezoeken, en de observatie te vatten in een schaakstuk.

Niet alleen het stuk zelf, maar ook de onderlinge verhouding in het spel speelde een rol bij de transformatie van gebouw naar object. Dit met de gedachte dat een daadwerkelijk bezoek essentieel is voor de positiebepaling over architectuur, de vertaling naar een spel een specifieke manier van kijken op zou leveren en dat het spel ook later bij de studenten onmiddellijk het gebouw en het bezoek eraan in herinnering zou brengen.

Als eerste werd Arcam bezocht, waarna het Van Der Valk Hotel van Wiel Arets, het Stedelijk Museum van Benthem Crouwel Architects en de OBA Oosterdok van Jo Coenen volgden. We sloten af met een rondgang door het nieuwe hoofdkantoor van Booking.com. Opmerkelijk was te constateren dat het auteurschap voor deze generatie hemelbestormers helemaal niet meer zo belangrijk is en dat het iedereen lukte om zonder veel aanwijzingen stukken te maken die gingen over ruimtelijkheid, constructie, programma, bouwelementen, routing, materiaal etc. De gekozen spelvorm genereerde op vanzelfsprekende wijze een inhoudelijke vakdiscussie.

Jan Richard Kikkert, architect en docent Architectuur aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam

Website by HOAX Amsterdam