Ontmoet de mensen en partners van Architectuur voor Iedereen

08.02.23 Arcam

Met het Jaarprogramma Architectuur voor Iedereen richten we ons op het ontwikkelen van bewustzijn en interesse voor toegankelijkheid in de bouwwereld, het mogelijk maken van ontmoetingen tussen de verschillende groepen, en het verbinden van kennisvelden.

Dat doen we natuurlijk niet alleen. Voor het onderzoek en de activiteiten hebben we een divers gezelschap samengesteld, in de vorm van een Makersteam en een Adviesteam.

Maak kennis met het makersteam

Het Makersteam vergaart kennis, maakt afwegingen, creëert een ‘Universeler Programma van Eisen’ (UPvE), bereidt de uitvraag voor een ontwerper van een nieuwe tentoonstellingsopzet bij Arcam voor, selecteert de ontwerper (Architect in Residence #2 van 2023), en test de resultaten.

Tot slot draagt het Makersteam bij aan het eindresultaat (een vaste opstelling bij Arcam met wisselende inhoud op basis van het Universeler Programma van Eisen) en reflecteren we met ervaringsdeskundigen en ontwerpers op welke manieren het inhoudelijk programma van Arcam toegankelijker kan worden gemaakt.

Het Makersteam wordt vertegenwoordigd door ervaringsdeskundigen Tim Kroesbergen, Daniëlle Amelsbeek, Britt Gerhardt en Micky Hermes (allen via New Pack Inclusion Creators, onder leiding van Eliane Baudet), Architects in Residence Séverine Kas en Ed. Bijman, Erfgoedprofessional en ervaringsdeskundige Alicia Hoost en Arcammers Sjaan van der Tol en Isanne Damen.

In het Makersteam zijn ontwerp- en ervaringskennis verankerd. Het Makersteam daagt de ontwerpwereld uit door kritisch na te denken over presentatievormen, toegankelijkheid en leesbaarheid in de aanloop naar de vaste opstelling die vanaf oktober 2023 operationeel is.

Het artikel gaat door onder de biografieën. 

 

Adviesteam

Het Adviesteam bestaat uit deskundigen die meedenken met het Makersteam, en op ‘afroep’ beschikbaar zijn. Het Adviesteam bestaat uit deskundigen die niet altijd ook ervaringsdeskundige zijn, maar wel veel ervaring hebben met werken met de diverse doelgroep of daar specifieke kennis voor ontwikkelen voor de ontwerpwereld. Zij delen hun kennis en geven gevraagd en ongevraagd advies aan het Makersteam.

Het Adviesteam bestaat uit de volgende organisaties en personen: 

MEE – zet zich in voor mensen met een beperking en hun netwerk
KUBES – zet zich in voor deelname van kunstliefhebbers en kunstenaars met een beperking aan het culturele leven.
Bartiméus Fonds – voor alle mensen die slechtziend of blind zijn
Branchevereniging Nederlandse Architecten – werkt aan een dossier van goede, toegankelijke voorbeeldprojecten
Academie van Bouwkunst Amsterdam
Moedernetwerk Amsterdam – Voor en door moeders van kinderen met een beperking
Van Abbe Museum Eindhoven – universeel ontwerpen in tentoonstellingen
Verzetsmusem Amsterdam – Het vernieuwde Verzetsmuseum is het eerste museum in Nederland dat helemaal toegankelijk is doven en slechthorenden (en ook voor blinden en slechtzienden, mensen met een functiebeperking en laaggeletterden)
Cliëntenbelang Amsterdam – Onafhankelijke belangenbehartiger voor alle Amsterdammers met een beperking en hun mantelzorgers

Architectuur voor Iedereen wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Amsterdams Fonds voor de Kunst, gemeente Amsterdam, Bartiméus Fonds en alle sponsors en partners van Arcam

Website by HOAX Amsterdam