De dierenjury van de Gouden AAP 2021

Architect in Residence Thijs de Zeeuw over de nominaties

17.05.21 Arcam

Dit jaar bekijkt Thijs de Zeeuw/De NatuurOptimist als Architect in Residence van Arcam de stad vanuit andere dan menselijke perspectieven en onderzoekt hoe deze nieuwe blik onze gedeelde ruimte kan verrijken. Hij geeft gevraagd en ongevraagd advies namens al die andere stadsbewoners en reflecteert op de programma’s van Arcam.

 

First up, hoe ecologisch verantwoord zijn de gebouwen die meedingen naar de Gouden AAP, dé Amsterdamse Architectuurprijs?

Thijs de Zeeuw over de Transformatie Vossius Gymnasium
De architect is niet alleen een ontwerper van gebouwen maar ook ontwikkelaar van het natuurgebied ‘stad’!
De stad als natuurgebied

In het antropoceen – het tijdperk waarin wij nu leven – is de mens de scheppende natuurkracht. In hoog tempo graven wij de aardkorst af of bouwen haar vol; we laten poolkappen smelten, veranderen de chemische samenstelling van oceanen en de atmosfeer. Geen plek op aarde is nog onaangeraakt.

Ongerepte natuur zoals we natuur graag romantiseren bestaat niet meer; de mens is onderdeel van ieder denkbaar ecosysteem. Concluderen dat natuur daarom niet meer bestaat is weinig zinvol, de wereld is immers nog vol van niet menselijk leven dat in deze antropocene woestenij een nieuw plekje probeert te vinden.

Zo ook in de stad.

Zinvoller is het daarom de stad als één van die vele natuurgebieden te zien. Een dynamisch landschap waarin constant verandering plaatsvindt, een landschap dat blijft groeien. En wat blijkt dan? De architect is dan niet alleen een ontwerper van gebouwen maar ook ontwikkelaar van het natuurgebied ‘stad’!

Laten we daarom met elkaar luisteren naar al die andere stedelingen en een prachtige, gastvrije stad ontwerpen voor mensen en dieren!

Thijs de Zeeuw over The George (Zuidzijde)
Thijs de Zeeuw over The George (Noordzijde)
Website by HOAX Amsterdam