De resultaten van het Urban Sky Lab

Drie ontwerpen voor drones in de stad Amsterdam

09.04.24 Arcam
Wat is het perspectief van architecten op dit driedimensionale stedelijke vraagstuk?

Waar voorheen met name technici en defensie zich bezig hielden met drones, hebben in het Urban Sky Lab voor het eerst architecten en stedenbouwkundigen hun perspectief op het Amsterdamse luchtruim getoond. Wat heeft de ruimtelijke ordening en architectuur van de stad nodig om drones op een leefbare en veilige manier te implementeren? Het Urban Sky Lab levert al interessante inzichten op, maar veel is nog afhankelijk van de technische ontwikkeling in de drone-sector. Het nadenken over de inrichting van het luchtruim staat nog erg in de kinderschoenen en vraagt om meer ontwerpend onderzoek in de toekomst.

Hieronder zijn de eerste resultaten van het Urban Sky Lab te vinden. De diagrammen, doorsnedes en kaarten hebben veel details en vormen de basis voor toekomstige discussies op het gebied van inpassing van drones in de stad.

SkyReach in Amsterdam-Zuidoost 
Door Studio To Create

SkyReach is een ontwerp voor het luchtruim van Amsterdam Zuidoost. Deze strategische kaart laat zien hoe drones de brede welvaart kunnen stimuleren. Het plan omvat een gecoördineerde regulering van het luchtruim, waarbij verschillende lagen in het luchtruim (vlieghoogtes) worden gedefinieerd voor specifieke behoeften (functies) per thema’s en doelgroepen (gebruikers).

SkyReach richt zich op drie thema’s:

  1. Gezondheid en welzijn: Snelle bezorging van medicijnen en hulpmiddelen door drones bij onder andere ouderen. Drones dragen bij aan verbondenheid van de buurt en vermindering van eenzaamheid doordat ouderen een rol spelen bij het beheer van drone hubs.
  2. Ondernemerschap: het MKB profiteert van zakelijke mogelijkheden door de behoefte aan onderhoud, logistiek en ondersteuning rondom de drone hubs. Dit stimuleert lokale bedrijvigheid en bevordert technologische innovatie.
  3. Educatie: door drones te integreren in lesprogramma’s van praktijkgerichte opleidingen, krijgen studenten praktische ervaring en worden ze gestimuleerd naar carrières in de drone-industrie.
In the zone! RAI Amsterdam als Drone Hub
Door INBO

In de stad van de toekomst spelen drones een cruciale rol, onder andere bij spoedbestellingen en medische ongevallen. In the zone gaat over de verbinding van het publieke domein op het maaiveld aan het luchtruim. De locatie van de RAI is hierbij cruciaal.

In dit ontwerp is te zien dat de belangrijkste aanvliegroute van drones boven de A10 gaat. Hier wordt hoog gevlogen (tussen de 120 en 1000 meter). Bestaande stadswegen worden ook gebruikt als vaste vliegroutes, zodat er zo min mogelijk overlast wordt ervaren op de grond. De RAI dient als een Drone Hub met meerdere vertiports, een luchtverkeersleidingstoren, een plaza waar personenvervoerdrones kunnen landen en een logistiek centrum voor pakketten en grotere ladingen.

De Drone Hub verbindt meerdere mobiliteitsstromen voor persoonsvervoer en logistiek. De Drone Hub van de RAI faciliteert ook serviceplekken voor drones zoals oplaadpunten, opslag en onderhoudsfaciliteiten.

Een ruimtelijke indeling voor het luchtruim
Door FABRICations

Drones zullen een revolutie teweegbrengen in verschillende aspecten van het stadsleven, van logistiek tot openbare veiligheid en het onderhoud van infrastructuur. Het ontwerp toont een strategisch ruimtelijk raamwerk voor het verzamelen van dronehubs langs de ring van Amsterdam. Door te rekenen met een blaasvormige bufferzone van 30 meter rond elke drone worden van onveilige situaties, geluidoverlast en privacy-inbreuk vermeden.

Het luchtruim wordt efficiënt opgedeeld in zones met beperkte toegang en lagen voor verschillende soorten bewegingen. Zo kan er worden gereageerd op noodsituaties en wordt de verstoring van het voetgangersleven tot een minimum beperkt. Dit bepaalt het maximum aantal drones dat is toegestaan in de stad, waardoor een veilig beheer wordt gegarandeerd.

Website by HOAX Amsterdam