EndLESS Amsterdam Merch

Koop een stukje decor uit de tentoonstelling

14.04.21 Arcam

De tentoonstelling EndLESS Amsterdam ging over de route naar een 100% circulaire stad en dankzij Stichting Stadshout en Fiction Factory was het tentoonstellingsdecor ook grotendeels circulair vervaardigd!

Een deel van de decorstukken was afkomstig van de tentoonstelling Carrevaggio-Bernini van het Rijksmuseum. Daarnaast hebben we ook prachtige bankjes en planken laten produceren door Stichting Stadshout. Deze zijn gemaakt van een gerooide Iep op het Stationsplein van Amsterdam, niet meer dan 1 kilometer van Arcam vandaan.

Nu de tentoonstelling ten einde is gekomen willen we in lijn blijven met de circulaire principes en ons decor herbestemmen. Zo zijn de planken van Stadshout teruggegeven aan de stichting, waar er weer nieuwe producten van gemaakt worden. De twee bankjes zijn te koop in de Stadshout winkel aan de van Woustraat (70h).

Ook jij kan eigenaar worden van een stukje decor uit de tentoonstelling!
We verkopen de prachtige houten bordjes, vervaardigd door Fiction Factory, waarin de thema’s van de tentoonstelling zijn gebrand.

Interesse?
De verkoopprijs van deze bordjes is 15 euro per stuk. Zet in je mail welk thema je wilt hebben: beest, bewoner, bedrijf of bestuur. Op is op!

[Update: Alleen bordjes ‘Bestuur’ zijn nog beschikbaar .]

Website by HOAX Amsterdam