Jury Amsterdamse Architectuurprijs 2023

09.03.23 Arcam

De Amsterdamse Architectuurprijs, de AAP, is een initiatief van Arcam en is nadrukkelijk een prijs voor architect én opdrachtgever van het beste project binnen de Amsterdamse gemeentegrenzen van afgelopen jaar. Met deze prijs stimuleert Arcam sinds 2008 het architectuurdebat in de stad.

De tien projecten worden medio maart bekend gemaakt via Het Parool!

Jury 2023

Een vakjury en een publieksjury bezoeken op 24 maart de tien genomineerde projecten en bepalen uiteindelijk wie de prestigieuze prijs binnensleept. De vakjury van de AAP 2023 bestaat uit Najah Aouaki (econoom en stadsstrateeg), Jana Crepon (landschapsarchitect en partner bij Inside Outside) en Frederik Vermeesch (architect-directeur bij Rijnboutt).

De driekoppige publieksjury wordt gevormd door Marieke de Feyter (Programmamanager leren en ontwikkelen), Kai Ruchtie (Integraal mobiliteitsadviseur) en Donnie Muller (Lead Creatie bij iO Campus Amsterdam).

Vakjury AAP 2023

Najah Aouaki
Econoom en stadsstrateeg
Ik benader de stad als een levend ecosysteem, de software van de stad. In mijn strategisch werk en ook tijdens de beoordeling van de Amsterdamse Architectuurprijs heb ik speciale aandacht voor gekleurde stedelijke gemeenschappen, als antwoord op vooringenomen perspectieven en marktkrachten die inclusiviteit bedreigen.

Najah Aouaki is econoom en stadsstrateeg voor creatieve en inclusieve steden. Met Aouaki Concepts ontwikkelt ze strategieën, concepten en innovatieve projecten gericht op het uitdagen van het huidige economische paradigma en de manier waarop we ons onze toekomst voorstellen – van het initiëren van culturele projecten, het organiseren van gemeenschapsinitiatieven tot het ontwikkelen van strategisch beleid. Momenteel werkt ze aan de ontwikkeling van een strategie voor de opbouw van welvaart voor de stad Amsterdam.

 

Jana Crepon
landschapsarchitect en partner bij Inside Outside
Duurzame nieuwbouw of transformatie? Nadrukkelijk zichtbare iconen of gevoelig geïntegreerde gebouwen? Degelijk of experimenteel? Wat betekenen en doen deze projecten voor de stad en de directe omgeving, maar ook wat zeggen ze over ons en hoe we ons tot de toekomst verhouden? Zijn de projecten representatief voor een trend of zijn het unica? Ik hoop de projecten van binnen en buiten te leren kennen, kennis te maken met de ontwerp- en realisatieteams én met de gebruikers.

Jana Crepon is landschapsarchitect en partner van het multi-disciplinaire ontwerpbureau Inside Outside in Amsterdam.

Ze studeerde Landschapsarchitectuur aan het Edinburgh College of Art en behaalde de Master aan de Technische Universiteit Dresden. In 2007 trad ze in dienst bij Inside Outside nadat ze 11 jaar werkte bij DS Landschapsarchitecten. Bij Inside Outside geeft ze leiding aan het landschapsteam en is ze sinds 2016 een van de drie partners.

Crepon benadert landschapsontwerp als een integraal instrument om logistieke, technische en programmatische vraagstukken op te lossen met behoud van een duidelijk gedefinieerd, ruimtelijk karakter, vaak met een uitgesproken, artistieke component. Haar expertise ligt in het leveren van dynamische, gelaagde en site-specifieke omgevingen. Ze leidt projecten met een toenemende strategische, duurzame en regeneratieve impact. Momenteel is ze betrokken bij verschillende internationale projecten,  waaronder de realisatie van een grootschalig masterplan om de getroffen Valpolcevera vallei in Genua te regenereren. Naast haar ontwerpwerk is Crepon docent aan de Academie van Bouwkunst Amsterdam, geeft regelmatig lezingen op congressen en universiteiten en is ze sinds mei 2022 lid van lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Utrecht.

 

 

Frederik Vermeesch
architect-directeur bij Rijnboutt
Een prijs als de AAP geeft de richting aan waarin het vakgebied van de architectuur zich ontwikkelt. In een stad als Amsterdam biedt dat ook maatschappelijk perspectief. Ik vind het dan ook een eer om dit jaar onderdeel te zijn van de vakjury en ben vooral benieuwd naar hoe ontwerpers steeds weer het verschil maken en meerwaarde creëren.

Frederik Vermeesch is architect-directeur van Rijnboutt, een ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw, landschap en strategie. Frederik is geïnteresseerd in de verscheidenheid aan programma die de stad te bieden heeft. Het faciliteren van dat programma, in vormgeving en gebruikservaring, beschouwt hij als zijn primaire taak. Het gaat hem daarbij vooral om de interactie van het gebouw met zijn omgeving, de stedelijke samenhang en de sociaal-maatschappelijke context waarbinnen gebouwen en gebieden hun betekenis krijgen.

Zijn interesse vertaalt zich in een breed portfolio op verschillende schaalniveaus. Van de herbestemming van rijksmonumenten zoals het voormalige postkantoor aan de Neude in Utrecht, het Citroën-noordgebouw – The Garage en de transformatie van het voormalige Telegraafgebouw, beide in Amsterdam, tot mixed-use gebouwen en stedelijke centrumgebieden zoals het Gelderlandplein of het Rokin District. Tevens werkt hij aan diverse stedenbouwkundige opgaven waarin stedelijke vernieuwing en verdichting centraal staan. De Lodewijk van Deysselbuurt in Amsterdam Nieuw-West is daar een mooi voorbeeld van.

 

Publieksjury AAP 2023

Marieke de Feyter
Programmamanager leren en ontwikkelen
Ik hou van gebouwen die welkom heten. Die mooi zijn. De omgeving mooier maken. En de interactie tussen mensen versterken. De samenleving verheffen. Als slechthorende let ik ook op de akoestiek en de lichtinval: zou ik hier kunnen werken of recreëren?”
Kai Ruchtie
Integraal mobiliteitsadviseur

Ik wil graag deelnemen aan de publiekjury omdat ik een bewust betrokken Amsterdammer ben. Een van mijn favoriete bezigheden is wandelen door stedelijk gebied, met name in ons Mokum. Ik probeer vaak verbanden te leggen met waarom een gebouw, openbare ruimte of plek er zo uit moet zien. Bovendien geniet ik ervan om dingen creatief te beoordelen en zoek ik daarvoor vaak de juiste woorden.

Donnie Muller
Lead Creatie bij iO Campus Amsterdam
Ik heb een bijzondere interesse in mensen, gebouwen en de sociale aspecten die daarbij komen kijken. Vorm, functie en de impact van het geheel zijn factoren die mij boeien.

De AAP 2023 wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Aberson, dormakaba, JUNG, QbiQ Wall Systems en Tarkett.

Website by HOAX Amsterdam