Nieuw Amsterdams Bureau: Atelier S2

#8

21.06.24 Atelier S2

In 2021 inventariseerde Arcam de nieuwe partners bij 15 grote Amsterdamse architectenbureaus in de afgelopen vijf jaar. Zo maakten we kennis met 33 nieuwe partners. Maar niet iedereen kiest voor een rol binnen een bestaand bureau. Een eigen bureau geeft immers veel vrijheid, meer zichtbaarheid en meer invloed op wat je belangrijk vindt in de architectuur. In deze reeks presenteren we de komende periode een tiental nieuwe bureaus die de afgelopen jaren zijn opgericht.

Omschrijf je bureau

Atelier S2 (Mirte van Laarhoven en Anne Nieuwenhuijs) geeft ruimtelijke oplossingen vorm. Onze filosofie is te vatten in het streven naar maakbaar design voor complexe vraagstukken. Onze ontwerppraktijk is gevestigd in multidisciplinaire onderzoek. We streven naar eenvoudige oplossingen die soms onconventioneel zijn maar die onderwerpen vanuit een specifieke invalshoek belichten. Wij zijn deskundig en ontwerpen vooruitgang met een helder doel. Wij leggen met ons ontwerp de potentie van een thema of onderwerp bloot. Zoals onze gemeenschappelijke fascinatie voor baggerslib. Op basis hiervan hebben we onze praktijk Atelier S2 opgericht.

We delen de verwondering voor het materiaal; de kleine deeltjes grond in het water, in suspensie, in beweging. Ook de overtuiging dat de landschappelijke krachten zoals sedimentatie, erosie, bodemontwikkeling kunnen bijdragen aan slimme oplossingen voor complexe problemen.

Samen zijn we sterker in het vertalen van complexe problemen naar een helder doel en eenvoudig en werkbaar design.
Waarom zijn jullie een eigen bureau begonnen?

De grotere thema’s waar we mee te maken hebben overstijgen ons vakgebied. We willen hierbij altijd alles weten over biodiversiteit, duurzaamheid en een klimaatrechtvaardige leefomgeving. We voelden beiden de drang om onze deskundigheid en kennis op onze eigen specifieke manier in te kunnen zetten.

Daar hoort een bepaalde mate van vrijheid bij, om te kunnen doen of juist te laten. Om te kunnen onderzoeken, studeren, systemen en processen onder de loep te nemen. Zoals het gebruiken van landschapsvormende processen, inhaken op klimaatextremen en doorgronden van bestuurlijke besluitvorming. Samen zijn we sterker in het vertalen van complexe problemen naar een helder doel en eenvoudig en werkbaar design. Daarin vonden we elkaar. We delen de drive om de kern van de zaak bloot te leggen, en via ons werk een publiek te overtuigen van onontdekte elementen achter een vraag.

Welk project ben je het meest trots op?

Het meerjarig onderzoeksproject Courtesy to Mud waarin we baggerslib, een ongeziene grondstof, herwaarderen. Ons pleidooi is dat baggerslib niet enkel afval van de baggerindustrie is, maar materiaal waarmee gewerkt kan worden binnen architectuur en design. Er ligt schoonheid in verscholen. Dit doen we door bijvoorbeeld preciezer te kijken waar de bagger uit bestaat en wat er nodig is om alle stappen in een keten goed te begeleiden. Zo kan het lineaire systeem worden hervormd.

Deze vergezichten vertalen we in een tuin van baggerslib. Een verhalende plek om te bezoeken, waar onze liefde voor modder wordt tentoongesteld en waar we de relatie tussen grondstof, bodem en natuurlijke vegetatiegroei onderzoeken. Een selectie van het werk t/m 25 augustus 2024 te zien bij RADIUS, in de groepstentoonstelling Van Raster naar Vector. Het project raakt aan een onderliggend thema wat ons allemaal en met name toekomstige generaties treft: die ondefinieerbare materie, die deeltjes die zweven tussen water en bodem, die zijn eigenlijk van ons allemaal.

Aan welk project werk je nu?

De rode draad in ons werk is het maken van biotopen; plekken waar plant, mens en dier kunnen samenleven, waarin we ons rekenschap geven van biodiversiteit, duurzaamheid en een klimaatrechtvaardige leefomgeving. We werken en blijven werken aan ons baggerslib project. Hierbij een shout-out naar wie wil bijdragen aan onze wens om een tuin van baggerslib te maken.

Daarnaast werkt Anne aan verschillende concrete opgaven in Amsterdam, nieuwe parken en pleinen die moeten worden vergroend. o.a. Schegpark Noord (gemeente Amsterdam) en stadsbos Buiksloterham (particulier opdrachtgeverschap). Mirte werkt aan toekomstvisies met vertaling tot verhalende installaties. Zoals Verbindend Bos (Provincie Zuid Holland), Stromende Kracht (eervolle vermelding Archiprix 2018), een Onderwaterbos (winnaar NL delta challenge) en een daktuin voor 100 soorten. We werken graag aan projecten die ontwerpkracht zoeken. Met slimme landschappelijke transformatie en klimaatadaptieve uitkomst als uitkomst. Verwacht van ons geen design omdat het kan, maar oplossingen omdat het gemaakt kan worden en er een verhalend perspectief in schuilt.

 

 

Website by HOAX Amsterdam