Nieuw Amsterdams Bureau: Raumplan

#6

28.05.24 Arcam

In 2021 inventariseerde Arcam de nieuwe partners bij 15 grote Amsterdamse architectenbureaus in de afgelopen vijf jaar. Zo maakten we kennis met 33 nieuwe partners. Maar niet iedereen kiest voor een rol binnen een bestaand bureau. Een eigen bureau geeft immers veel vrijheid, meer zichtbaarheid en meer invloed op wat je belangrijk vindt in de architectuur. In deze reeks presenteren we de komende periode een tiental nieuwe bureaus die de afgelopen jaren zijn opgericht.

 

Omschrijf je bureau

Ons bureau Raumplan combineert architectuur en ontwikkeling. Hiermee proberen we het initiatief in projecten weer terug naar de architect te trekken, zodat we meer invloed hebben op de gebouwen die we ontwerpen en tijdens het proces meer kunnen sturen op langdurige architectonische kwaliteit. We bestaan dit jaar vijf jaar en hebben momenteel drie projecten in uitvoering. We hebben een vrij brede portefeuille in zowel nieuwbouw als transformatie met naast veel woongebouwen ook een hotel, kantoren en horeca. Wij zijn niet dogmatisch of modieus en benaderen elke opdracht als een nieuwe kans om onze belangrijkste pijlers – een duurzame, sociale en tijdloze architectuur – te onderzoeken.

Wij zijn niet dogmatisch of modieus

Hierbij putten wij uit de rijke basis van de architectuurgeschiedenis en ontwerpen in nieuwe combinaties het passende contextuele gebouw voor de opgave. Door veel in co-design te ontwerpen zoals CPO, MO en wooncoöperaties, willen we bijdragen aan een meer sociale en inclusieve stad. Daar hoort vanzelfsprekend ook een duurzame architectuur bij.

Dit zoeken wij niet alleen in technische oplossingen, maar bovenal door doordachte gebouwen te maken waarin duurzaamheid tot in de kern verweven zit, bijvoorbeeld in flexibele plattegronden, goede oriëntatie, slimme draagstructuren en toepassing van biobased materialen. Zo bouwen wij op dit moment vier projecten in hout, waaronder het meest natuurinclusieve woongebouw van Nederland.

Waarom zijn jullie een eigen bureau begonnen?

De reden om een eigen bureau te beginnen is tweeledig. Allereerst is er een sterke esthetische behoefte in de architectuur die wij willen maken. Een die onmiskenbaar eigentijds is, maar zich tegelijk plaatst in de bouwtraditie en de klassieke gereedschappen van de architectuur gebruikt. Wij zien dit als een continue zoektocht waarbij elk project weer een nieuwe kans biedt dit op eigen wijze voor de betreffende opgave en context te exploreren. Deze motivatie komt ook voort uit de realiteit die we zien in de huidige architectuur van de stad die steeds meer door efficiëntie en de ‘economy of means’ gedreven is. Hierdoor staat de rijkdom van bijvoorbeeld woningplattegronden en gevels onder druk.

 

Architectuur is plat gezegd een ‘urenfabriek’, terwijl de toegevoegde waarde veel groter is.

Onze architectuur heeft intenties voor de lange adem, maar dit ligt helaas niet altijd (meer) binnen de invloedsfeer van de architect. En dat is dan ook de tweede reden om een eigen bureau te beginnen: ondernemen en zelf ontwikkelen. Door zelf te ontwikkelen willen we op een meer duurzame manier architectuur bedrijven. Zowel met het oog op de kwaliteit als het proces. Architectuur is plat gezegd een ‘urenfabriek’, terwijl de toegevoegde waarde veel groter is. Door zelf, of samen te ontwikkelen sta je niet meer tegenover elkaar in het proces, maar ben je onderdeel van een gedeeld belang.

Welk project ben je het meest trots op?

Het project ‘Samen IJzersterk’ op Centrumeiland dat in mede-opdrachtgeverschap met de bewoners is ontwikkeld, is ons eerste project in aanbouw en kijken we het meest naar uit. Het woongebouw is in co-design met de bewoners ontworpen. Dit heeft geresulteerd in een gebouw met meer dan tien verschillende typologieën die elk weer zijn aangepast op de wensen van de kopers. Hierdoor zijn 32 unieke woningen ontstaan met een bijzonder hoge woonkwaliteit. Een van onze hoofdintenties was dat het relatief grote gebouw een ingetogen, maar verfijnd ankerpunt vormt in de wijk. Het biedt een boekensteun en tegenhanger op de sterk geïndividualiseerde architectuur van de naastgelegen zelfbouwkavels.

Het gebouw heeft een sterk overkoepelende identiteit, maar gaat tegelijk aan alle drie de zijden een specifieke relatie aan met zijn context. De rode baksteen en rijke detaillering verankeren het gebouw in de traditie van het Amsterdamse bouwblok en borgen dat het gebouw blijft intrigeren, maar ook mooi veroudert. Het is altijd weer spannend hoe dit uit de verf komt en we zijn dan ook veel op de bouw te vinden. Naar verwachting wordt het project begin 2025 opgeleverd.

Aan welk project werk je nu?

In Ede werken wij momenteel aan de transformatie van het oude keukengebouw op de voormalige Prins Mauritskazerne tot verzamelgebouw met o.a. short-stay hotel, restaurant, creatieve bedrijfsruimte en fietscafé. Daarnaast realiseren we een vrijstaand appartementenblok. Bij de transformatie brengen we het gebouw zo veel mogelijk terug in zijn oorspronkelijke kracht en geven de nieuwe functies als losse en lichte ingrepen het gebouw een nieuwe langdurige toekomst. Het woonblok is een vierspanner in een vrijstaand volume waarbij elke woning een woonkamer heeft op de genereus beglaasde hoeken, terwijl de private ruimten als bad- en slaapkamers juist in de meer gesloten stenen volumes bevinden.

Ook werken we aan De Centrale: een mixed-use gebouw met o.a. hotel, restaurant, broedplaats, nachtclub en creatieve studio’s op een industriële locatie op het Amstel Business Park Zuid. Het is ons eerste niet-woongebouw en biedt met 22.000 m2 ook een nieuwe schaal voor ons. Dat geeft ons de kans om een taal te onderzoeken die passend is op het programma en de locatie. Als mede-ontwikkelaar hebben we meer regie en invloed op het programma en wat dit gebouw voor de stad kan betekenen. Het omarmt zijn omgeving van de rafelrand door een industriële basis te combineren met een levendig programma dat een grote invloed zal hebben op de verdere ontwikkeling van het gebied.

Website by HOAX Amsterdam