Nieuwe Partner Dafne Wiegers

AHH

10.12.21 Arcam

Bij veel van de Amsterdamse architectenbureaus, veelal opgericht in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw, vindt een verjongingsslag plaats. In het najaar van 2021 stellen we die nieuwe partnergeneratie architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten aan je voor.

De hekkensluiter van de vijftien interviews is een van de jongste partners uit de reeks, een partner met een grote voorliefde voor games in architectuur. Maak kennis met Dafne Wiegers van AHH!

Dafne Wiegers

Dafne Wiegers begon in 2011 als stagiair bij AHH, en is daar – op een korte onderbreking na – nooit meer weggegaan. Sinds 2017 afgestudeerd en sinds 2019 partner, zet ze de sociale bureautraditie voort, maar met de focus op de huidige, digitale samenleving, en in het bijzonder gamespace. Daarnaast doceert Dafne aan verschillende Academies van Bouwkunst over dit onderwerp.

AHH is een architectenbureau dat...

‘…draait om sociale gebouwen, die mensen samenbrengen: scholen, theaters, universiteiten, buurtcentra en nu ook eSports-hubs.’

Wat is het belangrijkste project dat je gerealiseerd hebt?

‘Het meest bijzondere project van de afgelopen jaren was toch zeker de Alienware Training Facility van Team Liquid in Utrecht (i.s.m. VenhoevenCS). Een complex met trainingsfaciliteit, hoofdkantoor en sociale ruimte voor de e-sporters van Team Liquid, professionele gamers dus.

Dit project was de verwezenlijking van mijn afstudeerproject. Toen ik in 2017 afstudeerde bestonden er nog geen trainingscentra voor eSporters. Men kon zich niet voorstellen hoe zoiets eruit zou moeten zien. Het resultaat is echt een tastbare ruimte geworden voor gamers om samen te komen en een hecht team te vormen.’

Wat is het belangrijkste project momenteel op de tekentafel?

‘Ik vind het belangrijk dat we op dit moment aan een grote verscheidenheid aan mooie projecten werken: bijvoorbeeld het Montessori Lyceum Amsterdam, een grachtenpand, een ‘writer’s retreat’ op de Balearen en het interieur van het Montessori Lyceum Oostpoort.’

 

Gamers lopen een stapje op ons voor, en daarom kunnen we veel van hen leren.

‘Die combinatie van heel diverse projecten voorkomt dat je in de ‘zo-doen-we-dat-altijd-modus’ komt. En bij elk project leer ik weer iets voor een ander project, ook al heeft het een totaal andere doelgroep of budget. Daarom ben ik ook heel blij dat we nu met ons tweede gamingproject bezig zijn (nog heel geheim): het werk van professionele gamers is vanaf het begin af aan volledig digitaal, maar dat geldt inmiddels voor het werk van velen van ons, in allerlei beroepen. Gamers lopen dus een stap voor op ons, en daarom kunnen we veel van hen leren.’

Wat is je persoonlijke missie?

‘Ik ben altijd gefascineerd geweest door de digitalisering van ons leven en wat fysieke architectuur kan leren van digitale architectuur en de ruimte in games. De lessen die we als architect van gamers en gamespace leren, kunnen we daarna ook toepassen op andersoortige gebouwen. Zet de lessen in om bijvoorbeeld een school te maken met dezelfde soort fascinerende ruimtelijke sequenties die je in digitale ruimtes vindt. Of creëer een plek waar je graag je tablet voor uit zet en naartoe gaat, en niet alleen omdat het moet. Als architect kunnen we dit soort fantastische ideeën omsmeden tot tastbare ruimten waar mensen in samenkomen.

Ik wil pleiten voor een avontuurlijke en fragmentarische architectuur gebaseerd op de rijkdom en ambiguïteit van de online- en gameruimte. De wereld kan net zo spannend worden als een game!’

 

 

Website by HOAX Amsterdam