Nieuwe Partner Ralph Kieft

ZJA

23.11.21 Arcam

Bij veel van de Amsterdamse architectenbureaus, veelal opgericht in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw, vindt een verjongingsslag plaats. In het najaar van 2021 stellen we die nieuwe partnergeneratie architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten aan je voor.

Deze week duiken we in de wereld van de infrastructuur en civiele kunstwerken met ZJA’s nieuwste partner Ralph Kieft.

Ralph Kieft

Ralph Kieft is sinds 2019 partner bij architectenbureau ZJA, waar hij samen met Rein Jansma, Rob Torsing en Reinald Top het partnerteam vormt. Ralph werkt al sinds 2000 bij ZJA, eerst als medewerker, later als projectarchitect, associate (vanaf 2014) en sinds 2019 dus als partner.

Als ik een droomproject zou moeten noemen, zou ik nog wel eens een vliegveld of een treinstation willen ontwerpen in een open landschap, zodat het zich in volle glorie toont.
ZJA is een architectenbureau dat...

…Werkt aan complexe ontwerpopgaven in de publieke ruimte, internationaal is georiënteerd en gespecialiseerd in infrastructuur, openbaar vervoer, civiele kunstwerken en sport- & leisure.

Wat is het belangrijkste project dat je gerealiseerd hebt?

De projecten waar wij aan werken zijn voor mij eigenlijk allemaal belangrijk. Waar ik het langste (2008-2016) aan gewerkt heb is het Haagse Startstation E-lijn (HSE), een lightrail-project met een grote publieke en maatschappelijke betekenis. De opvallende overkapping van gebogen glas en staal is tot stand gekomen met behulp van een parametrisch computermodel, een bijzondere specialisatie van ons bureau. Als projectarchitect heb ik veel aan grootschalige projecten gewerkt, maar ook aan een aantal kleine pareltjes. Zoals de fiets-en voetgangersbrug in Sittard-Geleen, die met een sierlijke zandlopervorm twee wijken over het spoor met elkaar verbindt, en het Pompstation Schijn in Antwerpen. Met een tweede huid van cortenstaal is dit een utilitair gebouw met een verfijnde esthetiek.

Als projectarchitect heb ik veel aan grootschalige projecten gewerkt, maar ook aan een aantal kleine pareltjes. Zoals de fiets- en voetgangersbrug in Sittard-Geleen, die met een sierlijke zandlopervorm twee wijken over het spoor met elkaar verbindt, en het Pompstation Schijn in Antwerpen. Met een tweede huid van cortenstaal is dit een utilitair gebouw met een verfijnde esthetiek.

Wat is het belangrijkste project momenteel op de tekentafel?

Op dit moment ligt er een scala aan projecten op onze tekentafels. Zo werken wij aan meerdere projecten in en rond Antwerpen, waaronder de vernieuwing van de Ring. Deze grootschalige ingreep heeft als doel om de ringweg te sluiten en zoveel mogelijk te overkappen, zodat de inpassing in de stad drastisch wordt verbeterd en er meer ruimte is voor groen, voetgangers en fietsers. Daar horen ook een aantal grote bruggen bij, zoals de vernieuwing van de Theunisbrug over het Albertkanaal, die Merksem met Antwerpen verbindt. Met drie delen, een brug als een boulevard.

Wat is je persoonlijke missie?

Van jongs af was ik geboeid door aardrijkskunde, door de krachten en processen in de aarde, de oceanen en het weer, en door de poging die te vangen in kaarten en modellen. Tegelijkertijd was ik als kind een onvermoeibaar tekenaar en maakte nauwkeurige perspectieftekeningen van landschappen en gebouwen.

Aan de TU Delft werd het me al snel duidelijk waar mijn fascinatie zich op toespitste: hoe een tot in de details uitgedacht bouwwerk een zinvolle en mooie verbinding met zijn omgeving aangaat.

Mijn rol als partner komt er vooral op neer mijn medewerkers te stimuleren in dat te doen waarin hij of zij het beste is en enthousiast te maken voor wat het project vraagt. Als ik een droomproject zou moeten noemen, zou ik nog wel eens een vliegveld of een treinstation willen ontwerpen in een open landschap, zodat het zich in volle glorie toont.

Op veel plekken zie ik een roep om ruimtelijke kwaliteit, die we met een goede inpassing en ontwerp van het gebouw of kunstwerk kunnen realiseren. Nieuwe projecten zijn voor mij kansen om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Nieuwe kansen voor mensen, door plekken te ontwerpen waarin alle aspecten – van vervoer tot verblijf – op een goede manier samenkomen. Om daaraan te werken, en dat als bureau te kunnen blijven doen, dat zie ik als een persoonlijke missie.

Website by HOAX Amsterdam