Nieuwe Partners Jeroen Atteveld, Sjuul Cluitmans en Merijn de Jong

02.11.21 Femke Gerritsma 10 minuten lezen

Bij veel van de Amsterdamse architectenbureaus, veelal opgericht in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw, vindt een verjongingsslag plaats. In het najaar van 2021 stellen we die nieuwe partnergeneratie architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten aan je voor.

In een reeks waar verjonging van het partnerteam centraal staat, mag heren 5 niet ontbreken. Toen (voormalig) architect-partner Bas Liesker in 2019 zijn passie voor broodbakken volgde  en terugtrad uit de directie van heren 5, maakte hij ruimte voor Sjuul Cluitmans. Met een vierkoppig partnerteam, waaronder medeoprichter Jan Klomp, is heren 5 nu klaar voor de toekomst.

 

Jeroen Atteveld

Jeroen Atteveld is sinds sinds 1 januari 2016 partner én eigenaar bij heren 5 architecten, waar hij al sinds 2005 werkzaam is.

Ik wil architectuur maken die ertoe doet. Architectuur die dieper gaat dan een mooie baksteen huid
Heren 5 is een architectenbureau dat staat voor...

…mens, verhaal en morgen!

Wat is het belangrijkste project dat je gerealiseerd hebt?

De Vrije Kade in Buiksloterham, Amsterdam Noord. De Vrije Kade is een project waarin de bandbreedte van onze expertise terug te vinden is; van stedenbouw, tot architectonisch detail, van bewonersparticipatie naar interieur architectuur en van doelgroep-onderzoek naar de integratie van kunst. De stille getuige van de transformatie van industrie- naar woon-werkgebied is de honderd jaar oude loods waarin de parkeerplaatsen van de bewoners zijn gesitueerd. Hierdoor is een autovrije buurt ontstaan met veel keuzevrijheid voor bewoners.

Wat is het belangrijkste project momenteel op de tekentafel?

Superplinten, een praktisch en beeldend handboek. Superplinten is een ontwerpend onderzoek met ruimtelijke en programmatische tools voor de transformatie van havengebieden en bedrijventerreinen naar hoogstedelijke buurten. Centraal staat het combineren van werken en wonen.

Wat is je persoonlijke missie?

Mijn missie? Ik wil architectuur maken die ertoe doet. Architectuur die dieper gaat dan een mooie baksteen huid. Architectuur met inhoud. In mijn werk vind ik het belangrijk ontwerpen te maken die gebaseerd zijn op een sterk idee. Een verhaal dat iedereen begrijpt waardoor mijn gebouwen als vanzelfsprekend geworteld zijn op hun locatie.

De oorsprong van een sterk idee vind ik in zelf geïnitieerd onderzoek. Ontwerpende onderzoeken als Nestelen in de Stad, Adaptief Amsterdam (i.s.m. Dingeman Deijs) of Superplinten (i.s.m. AM en Stipo) komen voort uit actuele maatschappelijke vraagstukken, vaak voor stedelijk georiënteerde doelgroepen.

Ik geloof in de kracht van architectuur en dat wij als architecten (een deel van) het antwoord in handen hebben voor veel maatschappelijke opgaven. Om deze opgaven te doorgronden probeer ik onder de huid te kruipen van de mensen over wie het gaat. Door met ze in gesprek te gaan, krijg ik inzicht in de voorliggende opgaven. De warme data die we in die gesprekken ophalen combineren we met big data (data research) en een frisse dosis creativiteit waarmee we inhoud geven aan onze ontwerpende onderzoeken. Zo verschijnen we opinionated aan de start van nieuwe ontwerpopgaven.

De wooncrisis gaat mij aan het hart. Onze missie voor de komende jaren is om door te pakken; van onderzoek, naar ontwerp naar realisatie van véél meer woningen. Mijn kracht zit ‘m in de grotere schaal, de schaal van de buurt. Het gaat niet alleen om een mooi gebouw, maar om een goede buurt waar het gebouw the Proof of the pudding is.

Sjuul Cluitmans

Sjuul Cluitmans is sinds 1 januari 2020 architect-partner, en eigenaar, bij heren 5 architecten, daarvoor 1 jaar associate-architect en sinds 2008 werkzaam bij het bureau uit Amsterdam Noord.

Heren 5 is een architectenbureau dat...

…leefomgevingen ontwerpt voor mensen met dromen en verlangens.

Wat is het belangrijkste project dat je gerealiseerd hebt?

Dat is Dorpshuis Zwanenburg/Halfweg. Een prachtig voorbeeld van een openbaar gebouw voor een hechte gemeenschap/dorp dat op een moderne maar vanzelfsprekende wijze meerdere publieke functies combineert onder één groot dak. Het project is een ontmoetingsplek voor sport, cultuur en ontspanning voor jong en oud.

Wat zo mooi is dat alle gebruikers van het gebouw elkaar kunnen ontmoeten in de grote ‘huiskamer’ aan de bar van waaruit zicht is op alle functies die het gebouw te bieden heeft. De spectaculaire houten kapconstructie i.c.m. hoge duurzaamheidseisen maakt dat dit een project is waar ik supertrots op ben en heel passend is bij het dorpse karakter van de plek.

Wat is het belangrijkste project momenteel op de tekentafel?

Stadsveteranen in het Amstelkwartier.  Als bureau zetten wij ons altijd is voor doelgroepen of maatschappelijk belangen van de stad. Daarom doen wij zolang het bureau bestaat al onderzoek naar verschillende doelgroepen en sinds 2016 al naar de vitale oudere. Deze groep ‘Stadsveteranen’ groeit en heeft een zeer actief en betrokken stadsleven.

Samen met onze partners (WoonzorgNL, AM) hebben we het voor elkaar gekregen dat er een spectaculair gebouw komt voor deze stadsveteranen in het Amstelkwartier. Een gebouw dat ontmoeten, activiteiten en delen centraal stelt op een fantastische locatie in de stad. Wij kijken uit naar de realisatie van het gebouw volgend jaar voorkomend uit een van onze onderzoeken en studies.

Wat is je persoonlijke missie?

Mijn passie ligt bij complexere stedelijke opgaves die we met ons hechte team omzetten naar een goed project. Ik geloof echt in het samenwerken en kan er daarom extra van genieten als we met al onze collega’s, ieder met zijn eigen kwaliteiten, een inspirerend ontwerp realiseren dat áltijd een eigen verhaal heeft en specifiek is voor zijn plek. Daarin is de eindgebruiker, de mens, de belangrijkste factor voor de nieuwe leefomgeving die we bedenken.

Merijn de Jong

Merijn de Jong is sinds 20 jaar werkzaam bij heren 5 waar hij sinds 2016 architect-partner en eigenaar is.

Heren 5 is een architectenbureau dat...

…is opgericht in de overtuiging dat het ontwerpen van leefomgevingen een proces is dat een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid meebrengt.

Wat is het belangrijkste project dat je gerealiseerd hebt?

Dat is altijd mijn laatste project! In co-making met Ymere & Era  Contour heeft heren 5 twee blokken gerealiseerd in De Eenhoornbuurt in Amsterdam Oost. Aangejaagd door onderzoek van zowel Ymere als heren 5 architecten, werden compacte sociale huurwoningen voor meerdere generaties samengevoegd in één groot huis; starters, gezinnen en stadsveteranen.

Het compacte wonen in hoge dichtheid wordt groots door te delen. In de lobby kom je binnen, in de lounge vier je je verjaardag, de was doe je in de gemeenschappelijke wasruimte en klussen kan in de fietsenstalling. Kunst van Michiel Schuurman zet de toon en markeert de entree, daar kom je thuis!

Wat is het belangrijkste project momenteel op de tekentafel?

In Den Haag Erasmusveld ontwerpen we nu vijf groen woonhoven, genaamd Proeftuin Erasmusveld, waar bewoners gezond, stads en samen zijn. Voor elk van deze ontwerpen stellen we onszelf de vraag; wat is het meer dan een verzameling huizen? Sociale duurzaamheid en een fijne woonomgeving staan dan centraal.

In samenwerking met RRog hebben we natuurinclusieve woonmilieus ontworpen die ‘te gast’ zijn in het landschap. Alle groene en buitenruimtes gaan harmonieus in elkaar over waarbij genoeg plek is om avontuurlijk rond te struinen en spelen, elkaar te ontmoeten of de rust op te zoeken in een autoluwe leefomgeving die voorrang geeft aan de langzame verkeersroutes.

Wat is je persoonlijke missie?
De toekomst is er elke dag!

Ontwerpen en bouwen om mensen een prettige en duurzame leefomgeving te geven waar zij zich thuis voelen en trots op zijn. Dat is mijn missie!

Mensen kijken op verschillende niveaus naar de kwaliteit in hun leefomgeving. Als ontwerper moet je onder de huid van gebruikers kunnen kruipen en samen met hen durven dromen over hoe de leefomgeving op alle schaalniveaus er uit zou moeten zien. Vervolgens is het aan ons om ervoor te zorgen dat die dromen vertaald worden naar concrete projecten.’

Het momentum is er. De noodzaak om nieuwe ideeën en visies in stedenbouw, architectuur en sociaal gedreven vanuit de gebruiker te realiseren is groot. Tijdens de wederopbouw, na de Tweede Wereldoorlog, luidde het credo: licht, lucht en ruimte. Nu zou dat credo kunnen luiden: gezond, groen en samen!

Samenwerken om meer kwaliteit in de gebouwde omgeving, leefconcepten en openbare ruimtes te brengen is zo ongeveer mijn DNA. Vergelijk het met een zwerm vogels. Dat is een soort zelfsturend mechanisme: als iedereen gelooft in het doel, kun je bergen verzetten. Dat gaat niet vanzelf, daarom heb je een goed verhaal nodig, een sterk idee. Een verhaal dat je deelt met elkaar, met het team en dat zeggingskracht krijgt in het maken, de realisatie van het project.

Dat maken wordt aangejaagd door de kracht van vorm, vakmanschap, nieuwe groene materialen, techniek en samenwerking met andere disciplines. Dat maakt naar ik hoop ieder project uniek, betekenisvol en geliefd, vandaag èn morgen!

Website by HOAX Amsterdam