Nieuwe Partners Marten de Jong en Erik Vrieling

de Architekten Cie.

26.10.21 Arcam

Bij veel van de Amsterdamse architectenbureaus, veelal opgericht in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw, vindt een verjongingsslag plaats. In het najaar van 2021 stellen we die nieuwe partnergeneratie architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten aan je voor.

Kunnen partners Marten de Jong en Erik Vrieling kiezen wat hun belangrijkste project is dat zij bij de Architekten Cie. hebben gerealiseerd?

Marten de Jong

Van 2002 tot 2005 werkte Marten de Jong al bij de Architekten Cie. In 2005 richtte hij emma architecten op en in 2017 associeert hij zich weer de Architeken Cie. waar hij sinds 2019 partner is. Hij is één van de kwartiermakers van Circular.Cloud, het digitale gebouwenpaspoort van de Architekten Cie. dat de circulaire economie een stap dichterbij brengt.

de Architekten Cie. is een architectenbureau dat...

…de stad verdicht, verduurzaamt en verrijkt in Nederland en daarbuiten.

Wat is het belangrijkste project dat je gerealiseerd hebt?

Dat is het masterplan voor de herontwikkeling van het Alexandrium in Rotterdam. Hier is een stip op de horizon gezet om een groot monofunctioneel winkelcentrum te verdichten met dubbel zoveel m2, te verbeteren door radicale verduurzaming en een eigentijdse vormgeving en te verrijken met omvangrijke woon- werk- en leisure programma’s.

Wat is het belangrijkste project momenteel op de tekentafel?

Elk project is belangrijk! Maar als ’t moet dan deze: De fysieke en sociale verduurzaming van het koopgootgebied in Rotterdam. Hier vernieuwen we de stad door nieuwe programma’s, nieuwe natuur en nieuwe verbindingen te projecteren op het hart van Rotterdam, wat hierdoor een bereikbaar, vitaal en gezond gebied wordt om de ander te ontmoeten. Het brengt een aangename menselijke maat aan tussen al die Rotterdamse torens.

Wat is je persoonlijke missie?

Binnen de zeer diverse en internationale portefeuille van de Architekten Cie. ligt mijn focus op retail, onderwijs en woningbouw.

Ik heb nu veel te maken met de binnenstedelijke transformatie die nodig is door het veranderende retail landschap. De omzet verhuist naar internet, dus wie of wat verhuist er naar het winkelhart van de stad? Door te gaan wonen in de binnensteden en het winkelaanbod te verrijken met voorzieningen zoals onderwijs, sport en cultuur wordt de stad robuuster en daarmee duurzamer. Het is heel logisch om op de plekken die het best per OV of de fiets te bereiken zijn, juist bestemmingen te maken waar je geen grote kofferbak voor nodig hebt. Dus werkplekken of een school, in plaats van grote winkels.

Ik zie dat in projecten waar de stad echt kan of wil opschalen, het mixen van functies voorwaardelijk blijkt om haalbaar te zijn. Dat geldt ook voor grootschalige woningbouw, een koffiezaakje in de plint is echt niet meer genoeg.

 

Ik zie  dat in projecten waar de stad echt kan of wil opschalen, het mixen van functies voorwaardelijk blijkt om haalbaar te zijn.

Ik vind ook dat we veel méér woningen moeten willen maken. Dat we de woningnood niet als een kwalitatief maar een kwantitatief probleem moeten analyseren en oplossen. Nieuwe, duurzame bouwmethodes zijn wat mij betreft onderdeel van de oplossing. de Architekten Cie. zet hierom in op BIM kennis, -ervaring en -samenwerking om massaal én circulair te kunnen bouwen.

Tenslotte: een gebouw heeft geen intrinsieke betekenis, mensen geven het betekenis na een betekenisvolle ervaring, gebruik of herinnering. Het is een grote verantwoordelijkheid, en groot plezier, vorm te geven aan die ervaring, gebruik of herinnering.

 

Erik Vrieling

Erik Vrieling is werkzaam bij de Architekten Cie. sinds 2004 en sinds 2016 partner. Hij is ook verantwoordelijk voor Cie.Concepts, een speciaal op maat samengesteld team – bestaande uit eigen architecten en bouwkundigen en grensverleggende partners – dat maatwerkconcepten uitdenkt.

de Architekten Cie. is een architectenbureau dat...

…durf en vakmanschap combineert en met plezier grenzen verlegt.

Wat is het belangrijkste project dat je gerealiseerd hebt?

Dat zijn er twee. De eerste is het Dok. Een woongebouw met 449 compacte appartementen op de NDSM werf. Eind 2021 wordt het opgeleverd. In programma een bescheiden antwoord op de wooncrisis. In maat stedenbouwkundig tegen de rand van wat kan. In architectuur brutaal en in z’n prefab-bouwmethode next level.

Het tweede is Roombeek Enschede, de stedenbouwkundige begeleiding van de wederopbouw na de vuurwerkramp op 13 mei 2000. De impact van ontwerp op het leven van mensen en de impact van de organisatie waarin dat ontwerp vorm krijgt is groot. Als juniorontwerper heb ik dat na de ramp gezien en gevoeld. Daar is het besef ontstaan hoe de hele bouwkolom gezamenlijk het resultaat bepaalt. En hoe engagement van individuen het verschil maakt.

Wat is het belangrijkste project momenteel op de tekentafel?

Wonen Amsterdam. Er liggen meerdere projecten in verschillende fases op de tekentafel met serieuze aantallen woningen. In alle werken is er naast wonen ook een bepalend nevenprogramma. Kantoren maar ook veel zware zorg en nieuwe vormen van wonen voor ouderen. Dat worden allemaal stedenbouwkundig goed ingepaste gebouwen, met een tijdloze robuuste architectuur in hoge dichtheden.

Wat is je persoonlijke missie?

Die is meerledig. De stad groeit en daarin is ook onze beroepsgroep een relevante factor. De thema’s van nu die mijn persoonlijke aandacht hebben komen voort uit deze groei. Wonen in hoge dichtheid en kwantiteit, betaalbaarheid van wonen, de inpassing van wonen voor ouderen. Het zijn de maatschappelijk nog onopgeloste opgaves die voortkomen uit de demografie, economie en lang geleden ingezette politieke keuzes.

 

Het belang van ontwerp en de verbeelding neemt alleen maar toe

Op dat niveau is mijn missie om veel woningen voor ouderen en jongeren in de stad sneller, beter betaalbaar, en aansluitend op een gemengde stadscultuur te realiseren. En ik ben positief. Het belang van ontwerp en de verbeelding neemt alleen maar toe. Het ontwerp als centraal en verbindend middel in de dialoog over grond, programma’s en financiële afspraken, biedt ontwerpers alle ruimte om goede ideeën en slimme, faire oplossingen gerealiseerd en op de politieke agenda te krijgen.

Daarnaast werk ik met een fantastisch team van professionals aan projecten met wonen als drager. Het mengen met ‘wonen met zorg’, intramurale zorg, kantoren en voorzieningen op grote schaal is een specialisme van ons bureau geworden waar we internationaal voorloper in zijn en waar ik trots op ben. Om dat in kennis en projecten verder laten te groeien, ook buiten Nederland, daar heb ik veel zin in.

Website by HOAX Amsterdam