Nieuwe Programmaraadsleden per 2023!

13.12.22 Arcam

De programmaraad van Arcam bestaat uit een diverse groep professionals uit de wereld van de architectuur en gerelateerde sectoren, die Arcam input geeft bij het samenstellen van het programma en meedenkt over de invulling van het programma.

Voor het jaar 2023 staat er een wisseling op stapel vanwege het eindige van drie termijnen. We nemen afscheid van Danielle Huls (architect en partner KettingHuls), Hester Aardse (Architectuurhistoricus en gebiedsadviseur, Monumenten en Archeologie Amsterdam) en Jaap Guldemond (Hoofd Tentoonstellingen EYE Filmmuseum).

 

Met Daniëlle, Hester en Jaap hebben we de afgelopen vier jaar veel meegemaakt: een directeurswissel, een nieuwe periode in het kunstenplan, een pandemie. Hun betrokkenheid, kennis en denkkracht hebben er in belangrijke mate aan bijgedragen dat Arcam zich de afgelopen jaren op relevante thema’s is blijven ontwikkelen. Mede dankzij hen ligt er een stevig inhoudelijk fundament onder de programma’s van de komende jaren.
Indira van 't Klooster

Vanaf 2023 verwelkomen we vier nieuwe leden. We stellen je voor aan Floor Milikowski (sociaal geograaf en journalist), Annuska Pronkhorst (architectuurhistoricus en partner van Crimson Historians & Urbanists), Thijs Turel (Programmamanager AMS Institute) en Peter van Assche (oprichter en architect Bureau SLA), waarvan Peter vanaf 1 april begint als lid.

Zij zullen de programmaraad aanvullen die verder bestaat uit Wouter Pocornie (architect, stedenbouwkundige en onderzoeker), Judith van der Poel (landschapsarchitect-directeur Niek Roozen Landscape), Pinar Balat (architect-eigenaar Studio Pinar Balat) en Khashayar Ghiabi (ontwikkelaar bij Kondor Wessels Vastgoed).

Met ondersteuning van dit achttal zien wij het jaarprogramma van 2023 ‘Architectuur voor Iedereen‘ met volle overtuiging tegemoet.

De stad en de stedelijke samenleving zijn altijd in beweging. Iedere tijd vraagt om andere ideeën en oplossingen. Als lid van de programmaraad praat en denk ik graag mee over de grote vraagstukken en opgaven waar Amsterdam voor gesteld staat. Hoe beter en diverser het gesprek is, des te rijker zijn de ideeën die het oplevert.
Floor Milikowski
Binnen de programmaraad van Arcam wil ik mijn kennis over het verleden en het heden van de stad Amsterdam inzetten voor het denken over de toekomstige stad. Het cultuurhistorisch perspectief vormt daarin een rode draad.
Annuska Pronkhorst
Binnen de programmaraad richt ik me op de verslimming van binnen- en buitenruimte: de toepassing van sensoren en algoritmen in het ontwerp van onze leefomgeving waardoor die adaptief en stuurbaar wordt. Hoe zou de architectuur zich hiertoe moeten verhouden? En hoe geven we de digitalisering vorm op een inclusieve manier die past binnen de stedelijke democratie?
Thijs Turel
Website by HOAX Amsterdam