Ontwerpen voor de lucht in het Urban Sky Lab

08.02.23 Arcam

Drones die met spoed medicijnen bezorgen bij ouderen, worden ingezet voor onderhoudsinspectie van gebouwen en kades, of ondersteuning bieden bij landbouw. Het lijkt een toekomstbeeld, maar de technologie ontwikkelt zich snel. Drones zullen veel sneller deel uitmaken van het Amsterdams stedelijk landschap dan we nu misschien denken.

Om een wildgroei aan landingsplaatsen, vliegroutes en oplaadplekken te voorkomen, is het van belang dat ontwerpers en planners tijdig nadenken over de implementatie van drones in het stedelijk landschap en het luchtruim. De implementatie van drones is een interdisciplinaire ontwerpopgave waarin stedenbouw, (landschaps)architectuur, logistiek, infrastructuur, veiligheid, sociologie en technische kennis samen moeten komen. Amsterdam Drone Lab zoekt daarom inspirerende en goed onderbouwde visies op het inpassen van onbemande luchtvaart in het stedelijk leven.

Amsterdam Drone Lab heeft Arcam gevraagd om samen met ontwerpers visies op de toekomst te verzamelen. In het Urban Sky Lab zullen stedenbouwkundigen en (landschaps)architecten worden uitgedaagd om in teams de inpassing van drones in het stedelijk landschap en de lucht te ontwerpen. Dat doen zij aan de hand van drie Amsterdamse case studies.

In het voorjaar van 2023 start de inschrijving. In september 2023 vindt het Urban Sky Lab plaats in Amsterdam. Uiteindelijk zullen de resultaten van de challenge omgezet worden in aanbevelingen voor overheid en bedrijfsleven, zodat ook zij op tijd kunnen inspelen op deze opgave.

 

Aanmelden?

Hierover maakt Arcam de komende maanden meer bekend. Houd de websites van Amsterdam Drone Lab en Arcam in de gaten voor meer informatie, of vul je contactgegevens in om op de hoogte te blijven!

Urban Sky Lab wordt georganiseerd in samenwerking en in opdracht van Amsterdam Drone Lab

Website by HOAX Amsterdam