OPEN CALL: Ontwerp voor nieuwe vaste (tentoonstellings)opstelling Arcam

04.05.23 Arcam

Arcam roept architecten, interieurarchitecten, kunstenaars en tentoonstellingsbouwers op om een ontwerpvisie in te sturen voor een universeler toegankelijke vaste tentoonstellingsopstelling voor de galerie van Arcam.

De eerste ronde bestaat uit een korte tekst met een visie op de opgave (circa 400 woorden)

Deze Open Call vindt plaats in het licht van het Arcam jaarprogramma ‘Architectuur voor Iedereen’ met aandacht voor universeel ontwerp binnen de architectuurwereld.

De winnaar zal het ontwerp, al dan niet samen met een bouwer, uitvoeren. Als geselecteerde ontwerper is er de mogelijkheid om je te verbinden aan Arcam als Architect in Residence voor de periode juli-december 2023.

Updates!

Dérive wint Open Call en ontwerpt vaste opstelling Arcam
19 juli

‘De meeste mensen zijn andere mensen’, stelt Dérive. Daarom streven ze naar ‘universeel maatwerk’.

Voor de vaste opstelling stellen ze verrijdbare kabinetten voor op verschillende hoogten, en een wand-ruimte-kast-meubel dat de begane grond en de eerste verdieping verbindt.

De jury is onder de indruk van het ontwerp en waardeert de nieuwsgierigheid en onderzoekende houding van het team.

Drie bureaus door naar de volgende ronde
27 juni

Arcam ontving 25 inzendingen op de oproep om een visie op een nieuwe vaste tentoonstellingsopzet in te dienen. De kwaliteit was hoog en de ideeën waren divers. Tijdens de selectie heeft de commissie gezocht naar ontwerpers die naar hun inzicht het beste in staat zouden zijn om de vraag van Arcam uit te werken tot een schetsontwerp in de tweede ronde.

Samenvatting
 • Wat: Een ontwerp voor toegankelijke vaste tentoonstellingsopstelling voor de galerie van Arcam.
 • Waar: bij Arcam op de galerieverdieping en een deel van de kantoorverdieping aan de Prins Hendrikkade 600 in Amsterdam
 • Waarom: voor het verbeteren van de toegankelijkheid van Arcam, het bewustzijn vergroten van universeel ontwerp binnen de architectuurwereld en het vereenvoudigen van de tentoonstellingsproductie binnen Arcam
 • Wie: architecten, interieurarchitecten, kunstenaars, tentoonstellingsbouwers en iedereen met een professionele vooropleiding of actieve ontwerppraktijk
 • Wanneer: Deadline Open Call: 19 juni 2023 / Selectie: 23 juni / Presentatie plannen drie geselecteerden: 14 juli 2023/ DO en start bouw: 15 september 2023 / Opening nieuwe opstelling: 1 november 2023 (of zoveel eerder als mogelijk).
 • Hoe: Bekijk de Open Call hieronder, download de uitgebreide specificaties en dien uiterlijk 19 juni je ontwerpvisie in bij programmamaker Sjaan van der Tol via sjaan@arcam.nl
Online Informatiebijeenkomst Open Call op 25 mei 2023
Universeler Programma van Eisen

Het tentoonstellingsontwerp is een testcase binnen het jaarprogramma ‘Architectuur voor Iedereen’. Hierin besteedt Arcam aandacht aan universeel ontwerp. Wat begon als een zoektocht naar een groter bewustzijn voor het ontwerpen voor mensen met een fysieke en/of neurologische beperking, groeide de afgelopen maanden uit tot een veel breder perspectief op toegankelijkheid als ontwerpopgave.

Een van de conclusies die onze Architects in Residence Séverine Kas en Ed. Bijman, het Makersteam en andere deskundigen al snel trokken, was dat het Arcam-gebouw nog niet zo universeel toegankelijk is. Zo zijn fysiek verbeteringen aan het gebouw mogelijk voor onder andere rolstoeltoegankelijkheid (te krappe ruimtes), mensen die slechtziend zijn (er is te veel licht) en mensen met een gehoorbeperking (de akoestiek moet beter). Ook in ons taalgebruik (te veel jargon) zagen onze (ervarings)deskundigen veel ruimte voor verbetering. Waar we wel veel lof over kregen, was de manier waarop we het architectuurdebat ontsluiten voor brede groepen en de manier waarop we onze blinde vlekken proberen te belichten door heel veel andere perspectieven en ervaringen bij onze programma’s te betrekken. Die kracht, die in onze programmering dus sterk aanwezig is, willen we meer zichtbaar maken in het Arcam-gebouw zelf.

Daarom heeft Arcam dit Universeler Programma van Eisen opgesteld. Het doel is om een toegankelijk tentoonstellingsontwerp te realiseren.  Zo hopen we bij te dragen aan het verder ontsluiten van architectuur en de ontwerpopgaven in de stad voor een zo gevarieerd en breed mogelijk publiek.

Open Call

We zoeken een (interieur)architect, kunstenaar of tentoonstellingsbouwer die een tentoonstellingsontwerp wil maken aan de hand van dit Universeler Programma van Eisen.

Inzendingseisen:

 • Korte tekst met een visie op de opgave (circa 400 woorden). De tekst is vrij van jargon en begrijpelijk voor een brede doelgroep; en geïllustreerd met enkele beelden (rechtenvrij of rechten in bezit) die de visie verduidelijken. De tekst bevat bijvoorbeeld een reflectie op wat universele(re) toegankelijkheid in de architectuur in het algemeen zou kunnen zijn, en wat dat betekent voor het tentoonstellingsontwerp bij Arcam. Of (facultatief) een reflectie op wat je als Architect in Residence onder de aandacht zou willen brengen op het gebied van universele toegankelijkheid in de architectuur;
 • Korte biografie/portfolio (max. 3 A4, max 10 MB)
 • Bewijs van inschrijving in Architectenregister, afstudeerdiploma, inschrijving KvK of een ander bewijs van een professionele vooropleiding en/of een actieve ontwerppraktijk.

De drie genomineerden:

 • Werken het plan verder uit en maken een mock-up schaal 1:1 van een cruciaal onderdeel van het plan. Aanvullende toelichtingen met bijvoorbeeld een beeldverhaal, voelmaquette of audio-elementen worden gewaardeerd; (zie ook 5: Vergoedingen);
 • Geven een nadere toelichting op de praktische en financiële uitwerking van het plan (voorstel voor bouwpartners, materiaalgebruik, kostenraming), alsook een visie op planning en taakverdeling;
 • Lichten het plan toe in een presentatie van 20 minuten voor het Makersteam op 14 juli 2023
 • Vatten het plan samen op een A1-paneel met beeld en tekst. Het paneel en de mock-up blijven achter bij Arcam en worden onderdeel van een tijdelijke tentoonstelling bij Arcam.

De winnaar:

 • Laat per direct weten of de positie van Architect in Residence zal worden aanvaard. (Zo nee, dan gaat Arcam op zoek naar een vervanger voor de positie van Architect in Residence)
 • Levert uiterlijk 1 september 2023 een definitieve begroting, planning en werkplan
 • Levert uiterlijk 15 september 2023 een definitief tentoonstellingsontwerp op schaal voor de Arcam galerie
 • Levert uiterlijk 1 november 2023 een nieuwe vaste opstelling op die feestelijk wordt geopend

Selectiecriteria

 • de universelere toegankelijkheid van het vaste tentoonstellingsontwerp
 • de ontwerpkwaliteit van de voorgestelde ontwerpoplossing
 • de modulariteit en multifunctionele (her)inzetbaarheid van het voorgestelde tentoonstellingssysteem
 • de ruimtelijke werking in de Arcam galerie
 • uitvoerbaarheid binnen budget en tijd

Selectiecommissie en Makersteam
Uit de inzendingen selecteert de selectiecommissie drie ontwerpen. De commissie bestaat uit:

 • Ed Bijman (Arcam Architects in Residence)
 • Isanne Damen (Programmamaker Arcam)
 • Clasien Sleebos (Galeriemedewerker Arcam)
 • Peter van der Es (Architect, Unfair)
 • Sjaan van der Tol (Programmamaker Arcam)

De beslissing voor het winnende ontwerp wordt gemaakt door het Makersteam, de Architects in Residence en Arcam. De commissie bestaat uit:

 • Severine Kas (Arcam Architects in Residence)
 • Femke Gerritsma (Communicatie Arcam)
 • Daniëlle Amelsbeek (Ervaringsdeskundige)
 • Alicia Hoost (Erfgoedspecialist + ervaringsdeskundige)
 • Indira van ’t Klooster (Directeur Arcam)

 

Vergoeding
Planning en proces
 • 5 mei 2023: Open oproep wordt gepubliceerd. Arcam zoekt ontwerper voor nieuwe vaste opstelling in de Arcam galerie
 • 25 mei, 10.00-12.00 uur: Informatiebijeenkomst. Heb je vragen over bepaalde onderdelen? Via deze link lopen we het proces en de plannen door en kun je vragen stellen. Vragen stellen kan ook schriftelijk.
 • 25 mei, 12.00 uur: Deadline schriftelijk vragen stellen via sjaan@arcam.nl
 • 30 mei, 17.00 uur: Publicatie van de antwoorden via www.arcam.nl
 • 19 juni, 8.00 uur: Deadline inzendingen van de visies naar sjaan@arcam.nl
 • 23 juni, 14.00-17.00 uur: Selectie van drie beste voorstellen door de selectiecommissie
 • 27 juni, 16.00 uur: Bekendmaking van de drie genomineerde ontwerpen
 • 14 juli, 13.00-17.00 uur: De drie geselecteerden presenteren hun plannen aan het Makersteam en de huidige Architects in Residence, waarna de keuze wordt gemaakt. De winnaar wordt ook gevraagd de nieuwe Architect in Residence te zijn van juli tot en met december 2023.
 • 19 juli, 16.00 uur: Bekendmaking winnaar en start uitwerking tot definitief ontwerp
 • 1 september, 10.00 uur: Definitieve begroting, planning en werkplan
 • 15 september, 17.00 uur: Presentatie definitief tentoonstellingsontwerp en opening Subjectieve Atlas
 • 18 september: Start bouw vaste opstelling
 • 1 november 2023 (of zoveel eerder als mogelijk): Opening vaste opstelling en expo Slow How

Architectuur voor Iedereen wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Amsterdams Fonds voor de Kunst en gemeente Amsterdam

Website by HOAX Amsterdam