Oproep: wat is een groen gebouw?

02.11.21 Arcam

Arcam werkt aan een architectuurgids waarin de 25 meest groene gebouwen in Metropoolregio Amsterdam zullen worden opgenomen. We willen daarmee voorzien in een antwoord op een veel aan ons gestelde vraag: ‘Wat zijn goede voorbeelden van duurzame, groene, toekomstbestendige gebouwen/gebiedsontwikkelingen in de Amsterdamse regio?’ De vraag is een logisch gevolg van de toenemende noodzaak van circulaire, duurzame, modulaire en/of groene architectuur.

Het antwoord zoeken we in goede voorbeelden, heldere definities, manieren om verschillende vormen van duurzaamheid te vergelijken, en in het benoemen van kenmerken. In een architectuurgids zijn ook uiterlijke verschijningsvormen belangrijk. Met andere woorden: hoe kunnen we zien dat een gebouw groen of duurzaam is? Het aantal nestkasten dat in de gevel is opgenomen bijvoorbeeld, open gevels die dikke isolatiepakketten overbodig maken, extreem warmteregulerend glas, schaduwrijke buitenruimte. Zo verzamelen we niet alleen gebouwen/gebiedsontwikkelingen die voorbeeldstellend zijn, maar willen we ook de aandacht vestigen op een nieuwe esthetiek en waardering, en daarmee meer kennis en begrip bij het brede publiek.

Wat vooraf ging

Om te beginnen is er een redactiecommissie bestaande uit (landschaps)architecten van grote architectenbureaus die op verschillende schaalniveaus met bovenstaande thema’s te maken hebben gehad en zich daar aantoonbaar in onderscheiden.

Feedback komt onder andere van Bouwinvest, Stadgenoot, Ymere, VolkerWessels, VORM en BPD.

 

 

Zes criteria met voorbeeldgebouwen

Energie: de mate waarin een gebouw energieneutraal of zelf energieleverend is (QO Amsterdam, Hortus Botanicus Amsterdam)

Materiaal: de manier waarop het materiaal hergebruikt kan worden, hergebruikt is, of bijdraagt aan een lage co2-footprint (Circl, Haut), of de mate waarin een gebouw circulair en/of demontabel is (Patch22, Tijdelijke Rechtbank)

Ecologie/Leefbaarheid: de manier waarop een gebouw nu en in de toekomst meerdere functies kan vervullen en de levensduur van gebouwen (EDGE Amsterdam West, Ru Paré Community), bijdraagt aan verdichting, kansen voor openbaar vervoer, toegankelijkheid in de breedste zin van het woord

Functionaliteit (klimaatadaptief: de manier waarop een gebouw bijdraagt aan het tegengaan van de gevolgen van klimaatverandering (schaduwvoorziening tegen hitte-eilanden, regenwateropvang, adaptief bij extreme weersgesteldheden zoals overstroming, droogt, hittte) (De Ceuvel, Schoonschip) en natuurinclusief exterieur: de mate waarin er ruimte is voor de natuur in een gebouw (Sportplaza Mercator)

Gezondheid: natuurinclusief en gezond binnenklimaat (Hotel Jakarta)

Processen: optimalisatie van werkprocessen, ketens, systemen, samenwerking en flexibiliteit (Albert Cuypgarage)

Criteria voor de oproep

De gebouwen die we zoeken/willen opnemen, zijn:

– Zichtbaar
– Vooruitstrevend
– Voorbeeldstellend/innovatief
– Technisch reproduceerbaar
– Opgeleverd tussen 2000 en 2025 (dus ook toekomstige gebouwen)
– Te bezoeken in de Amsterdamse regio

Nb. We zoeken géén gebouwen die bijdragen aan sociale duurzaamheid (buurtgemeenschappen, netwerken, publieke ruimte), maar zijn ons ervan bewust dat echte groene gebouwen altijd ook een sociale meerwaarde bieden.

 

Welk gebouw zouden we absoluut moeten opnemen in deze selectie?

Laat het ons weten door ons het volgende te sturen:

– Naam gebouw, architect, opdrachtgever en betrokken groene deskundigen
– Argumentatie (rekenmodellen, proces, scores, mate van navolging, en/of concrete voorbeelden in/om/aan het gebouw)

 

Deadline Input

Graag ontvangen we je input uiterlijk 21 november 2021, 23:59 uur. Reageren kan via een online formulier

Hoe gaat het verder?

Op 30 november 2021 komt de redactiecommissie weer bijeen. We houden je in het proces op de hoogte van mogelijk gebruik van je input. Afhankelijk van budget en financiering verschijnt de gids in de online Architectuurgids van Arcam of ook in print.

 

Website by HOAX Amsterdam