Raumplan ontwerpt superwooncoöp

Omgevingsvergunning ‘De Baaienkorf’, Zeeburgereiland ingediend

20.12.22 Arcam

Waarom wachten op kavels voor wooncoöperaties? Er is grond, er is beleid, er is financiële ondersteuning en er is vooral behoefte. Daarom claimt Raumplan (Architect in Residence bij Arcam) samen met alle geïnteresseerde wooncoöperaties alvast een stuk grond.

Onder toeziend oog en gesteund door 85 betrokken bezoekers presenteerde Raumplan de omgevingsvergunning voor het project ‘De Baaienkorf’ op Zeeburgereiland in OBA Oosterdok op woensdag 14 december 2022. Op die manier vragen zij aandacht voor wooncoöperaties bij de lopende gesprekken ter voorbereiding op de Investeringsnota voor dit gebied (gepland in 2023).

1: Stephanie Zeulevoet (Inbo), 2: Jasper Klapwijk (), 3: Clemens Mol (Woon!), 4: Frederique Henraat (De Bonte Hulst), 5: Io Pel (De Bonte Hulst), 6: Isanne Damen (Arcam), 7: Robin Beers (Inbo), 8: Wilco van Oosten (Inbo), 9: Svetla Stefanova (Stefanova Architecten), 10: Mosgan Tofighi, 11: Frank Nijs (beheercoöp Rochdale), 12: Raumplan x drie, 13: Mira Nekova (Time to Access), 14: Aart Cooijman (Rabobank), 15: Lars Mosman (DubbeLL), 16: Bestuur De Bonte Hulst, 17: Wooncoöp De Lage Drempels, 18: Kay Bouman (Crowdbuilding), 19: Wooncoöp STROOM, 20: Caroline Ligtenberg, 21: Harsono Sokromo en Michal Grynbaum (De Nieuwe Meent), 22: David Klinkhamer en Roel van der Zeeuw (Raumplan), 23: Simon van der Sleen

 

De Baaienkorf

Met de bouw van de superwooncoöperatie zou de ‘kaartenbak’ meteen leeg zijn, en zou de beoogde 10% betaalbare huisvesting in de stad in coöperatieve vorm een stuk dichter bij komen. ‘De Baaienkorf’ bestaat immers minimaal uit 600 woningen en ca. 36.000m2 BVO.

“Ons doel is dat in de ontwikkeling van de toekomstige ‘Baaibuurten’ en het vaststellen van de geplande investeringsnota in 2023 wooncoöperaties worden opgenomen met substantiële aantallen. Dit zodat de gestelde ambitie van de gemeente Amsterdam tot 50.000 coöperatieve woningen in 2040 kan worden gehaald.

Dit initiatief wordt momenteel ondersteund door de onder andere deze woningcoöperaties: Hunta Makandra, De Lage Drempels, STROOM en Het Wijshuis. Deze kerngroep wordt momenteel uitgebreid met verschillende wooncoöps die zich aanmelden. Samen met deze wooncoöps wordt het plan nader uitgewerkt in de vervolgfase. De bestaande maatschappelijke voorzieningen op de huidige locatie worden benaderd en betrokken in de nadere planuitwerking.”

Over Raumplan
Architect in Residence #2 van 2022

We vroegen Raumplan (David Klinkhamer en Roel van der Zeeuw) naar de kansen, mogelijkheden en valkuilen van wooncoöperaties met het oog op de ambitie van Amsterdam dat in 2040 10% van de Amsterdamse woningvoorraad als wooncoöperatie is uitgevoerd.

In de tweede helft van 2022 deelden zij met ons als Architect in Residence hun bevindingen in een publicatie, gesprekken en interviews over wat deze coöperatieve ontwikkelvorm voor Amsterdam kan betekenen.

Website by HOAX Amsterdam