Safe Spaces ExpoLab

13.04.21 Arcam
Het verschil tussen je veilig voelen en veilig zijn

In de tentoonstelling Safe Spaces, te zien bij Arcam van 5 juni t/m 19 september 2021, onderzoeken we de relatie tussen zichtbaarheid, veiligheid en ontwerp.

 

Veiligheid in de stad wordt gemeten aan de hand van harde en zachte gegevens. Veiligheid gaat over criminaliteit en geweld, maar ook over overlast, verwaarlozing, inrichting openbare ruimte. Een stad met weinig criminaliteit is dus niet per definitie een plek waar mensen zich ook veilig voelen.

Voor deze tentoonstelling ontwikkelde 5D ExpoLab partner Cognizant een interactieve kaart die laat zien hoe de veiligheid in Amsterdam is veranderd in 2019 ten opzichte van 2014. Daal af naar het 5D ExpoLab van Arcam tijdens je bezoek aan Safe Spaces, draai aan de knoppen en vergelijk de veiligheid van je eigen wijk met dat van andere buurten.

 

 

Hoe (on)veilig is mijn buurt?

Om je op weg te helpen nemen we je mee naar een aantal buurten uit de tentoonstelling en bekijken we deze door de ogen van de web-app.

Arcam
Nieuwmarkt/Lastage

Arcam ligt net aan het randje van de wijk Nieuwmarkt/Lastage. Op de kaart kun je zien dat deze buurt met 91 een gemiddelde veiligheidsscore heeft in de range van (40-180). Hoe lager de score hoe veiliger de wijk. Wat wel opvalt is dat dit gebied relatief veel overlast ervaart, ten opzichte van onveiligheidsgevoelens of harde criminaliteitscijfers. Maar kijk je naar de buurwijk Burgwallen-Oude Zijde, dan schieten deze cijfers door het dak. Met een veiligheidsscore van bijna 170 is dit volgens de data één van de onveiligste wijken van Amsterdam. Vooral het grote verschil tussen Overlast (groen) aan de ene kant en Onveiligheidsbeleving (blauw) en Criminaliteit (rood) aan de andere kant valt op. (zie het groene, blauwe en rode lijntje)

In deze grafiek is ook te zien dat tussen 2014 en 2020 deze cijfers nauwelijks verbeterd zijn.

Reigersbos

In andere delen in de stad zie je weer een heel ander beeld.

Eén van de buurten die in de tentoonstelling wordt besproken is Reigersbos, met een onderzoek van de HvA. Hier zie je in de radar/het spinnenweb dat men zich in verhouding een stuk onveiliger voelt en plekken vermijdt. De onveiligheidsbeleving in Reigersbos was in 2020 dus relatief hoog ten opzichte van de cijfers en enquêtegegevens van criminaliteit en overlast. Over een de periode van 2014-2020 is de overlast en criminaliteit in Reigersbos gedaald terwijl de onveligheidsbeleving is verslechterd.

Kolenkitbuurt

In het Openingsgesprek van de tentoonstelling op 17 juni werd de Kolenkitbuurt onder andere besproken. In deze buurt zie je dat de verschillende onderdelen van veiligheid veel meer gelijk opgaan. Ook werd er een voorbeeld aangehaald van de Indische Buurt Oost. In deze buurt is te zien dat vanaf 2017 de criminaliteitscijfers drastisch dalen, maar dan de beleving van veiligheid niet veranderd.

Amsterdam

Kijk je over het algemeen naar Amsterdam, dan zie je dat tussen 2014 en 2020 de criminaliteitscijfers zijn gedaald, de onveiligheidsbeleving ongeveer gelijk is gebleven en de overlast gestegen.

Uit deze cijfers blijkt: veilig voelen is niet hetzelfde als veilig zijn.

Hoe is dat in jouw buurt?

 

Leer meer over de ontwikkeling van de kaart door de presentatie van Timo Voorn (Cognizant)
Website by HOAX Amsterdam