Speculatief onderzoek naar natuurinclusiviteit: Ontwerp als Dialoog

Augustus 2021 Update Thijs de Zeeuw

31.08.21 Thijs de Zeeuw

Arcam’s Architect in Residence Thijs de Zeeuw gaat de komende periode een dialoog aan met het onderwaterleven van het Oosterdok achter Arcam om er achter te komen hoe de ideale (gedeelde) openbare ruimte voor mens en waterleven er uit zou kunnen zien. Half augustus werd het gesprek geopend met het eerste experiment.

Ontwerp als Dialoog

Amsterdam bestaat voor zo’n 35% uit water. In potentie een enorm natuurnetwerk dat ook nog eens goed met het ommeland verbonden is. De afgelopen 20 jaar is het Amsterdamse water al een stuk schoner geworden, maar met name de biodiversiteitsdoelen zoals die door Europa in de KRW-richtlijnen zijn vastgesteld, worden bij lange na niet gehaald. Het is onderwater net een woestijn zou je kunnen zeggen.

Om de ecologische potentie van het Amsterdamse water beter te benutten en deze tegelijk zichtbaar te maken voor de mens wordt in het Oosterdok onderzoek gedaan naar de wensen van het onderwaterleven. Bewonersparticipatie van de niet-menselijke stedeling!

 

 

Opnames van Thijs de Zeeuw tijdens het plaatsen van de 'kubuswoningen' in augustus 2021 achter Arcam

In een serie experimenten worden thema’s als ‘stilte’ (onderwater draagt geluid veel verder dan daarboven) veiligheid (safe spaces voor kleine vissen) ecologie (samenhang van waterplanten en dieren) en zichtbaarheid (hoe maak je helder water?) behandeld.

Het is onderwater net een woestijn zou je kunnen zeggen.
Thijs de Zeeuw

Momenteel zijn achter Arcam zes gele boeien te zien: zes kubuswoningen op de bodem van het Oosterdok voor verschillende formaten vis en andere opportunisten.

Dit project wordt ontwikkeld met steun van Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en in samenwerking met De Ambassade van de Noordzee

Website by HOAX Amsterdam