Subjectieve Atlas van Amsterdam Workshop #4 met IHLIA

05.04.22 Arcam
Van gentrificatie en sociaal-economische polarisatie in buurten tot het in kaart brengen van de verborgen queer-geschiedenis in de straten van Amsterdam.

Arcam richt zich dit jaar op meerstemmige perspectieven op de gebouwde omgeving met de Subjectieve Atlas van Amsterdam. Onderdeel van dit onderzoeksproject zijn acht workshops, gegeven door acht verschillende partners.

 

Op 29 maart 2022 vond de vierde workshop in de reeks plaats. Dit keer waren we te gast bij IHLIA, het archief voor queer history, dat gehuisvest is in OBA Oosterdok. Tijdens de workshop werd elke deelnemer gevraagd na te denken over wat een persoonlijk betekenisvol, opvallend of onderbelicht fenomeen is dat Amsterdam typeert.

In de middag ging iedereen aan de slag om dit fenomeen in kaart te brengen: van gentrificatie en sociaaleconomische polarisatie in buurten tot het in kaart brengen van de verborgen queergeschiedenis die zich manifesteert in de straten van Amsterdam.

 

Over IHLIA

HLIA is een erfgoedorganisatie in Nederland die beschikt over de grootste LGBTQIA+ archiefcollectie in Europa. IHLIA beschikt over een unieke collectie boeken, archieven en foto’s die de geschiedenis vertellen van een deel van de samenleving die tot voor kort onzichtbaar was. Op deze manier bevordert IHLIA de sociale acceptatie van LGBTQIA+ mensen in het heden en in de toekomst.

Voor de workshop heeft IHLIA een groep van visuele auteurs uitgenodigd die de diversiteit weerspiegelen van de gemeenschap die zij vertegenwoordigt. Het resultaat was een workshop die mensen uit alle verschillende delen van het leven samenbracht; van middelbare scholieren en internationale studenten tot gepensioneerde professoren, ouders en activisten die al lang actief zijn.

 

Identiteit en ruimte

De workshop begon met een algemeen rondetafelgesprek en een brainstormsessie. Hoewel de auteurs niet verplicht zijn te spreken over zaken die relevant zijn voor de zeer diverse gemeenschap waar zij deel van uitmaken, raakten de individuele reflecties aan de sociaal-geografische dynamiek van (seksuele/gender) identiteit en ruimte.

Een idee voor de bijdrage was bijvoorbeeld om de onzichtbare LGBTI+ geschiedenis van Amsterdam in kaart te brengen. De deelnemer wil deze ‘gelukkige’, ‘veilige’, ‘schuldige’ en ‘sombere’ queerverhalen die meestal verborgen blijven in de stad, onder de aandacht brengen. Hij is ook co-creator van wekelijkse wandelingen voor Het Parool.

 

Gentrificatie en huisvesting

Tijdens de gezamenlijke brainstormsessie waren gentrificatie en huisvesting ook belangrijke onderwerpen. Drie beeldmakers vertelden over de sociaal-economische segregatie in Geuzenveld, Nieuw-West.

Er is een duidelijke sociaaleconomische tweedeling binnen de wijk die herkenbaar is aan de toegang tot groenvoorzieningen. Terwijl het deel van de wijk dat wordt bewoond door huishoudens met hogere inkomens meerdere, goed onderhouden, speelplekken heeft, heeft het deel met lagere inkomens er slechts één. Dit is een fenomeen dat twee van de jongere deelnemers in beeld willen brengen.

Open Atelier

In de komende weken zullen de deelnemers, de visuele auteurs, hun bijdragen verder uitwerken. De resultaten van dit onderzoek zullen vanaf 22 april te zien zijn in het Open Atelier bij Arcam, en in de publicatie die in december 2022 zal verschijnen.

Website by HOAX Amsterdam