Terugblik op De Partijlijnen

Verkiezingsprogramma's van 2018 gevisualiseerd

14.03.22 Femke Gerritsma

In aanloop naar de gemeenteverkiezingen van vier jaar geleden vroeg Arcam aan een tiental architectenbureaus om de partijprogramma’s van de Amsterdamse partijen te bestuderen en te visualiseren.

Onder de noemer ‘De Partijlijnen – Verkiezingsbeloftes verbeeld’ kwamen de ontwerpers en politici samen in het OBA Theater aan het Oosterdok op 6 maart 2018 om op basis van deze visualisaties in gesprek te gaan.

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vizier deze week passeren De Partijlijnen nog een keer de revue. Met de kennis van nu, wat is er terecht gekomen van de ruimtelijke beloftes van de partijen? Zal het je stemkeuze beïnvloeden?

De deelnemende bureaus in 2018 waren De Architekten Cie., Space&Matter, Hannah Schubert met Studio Blad, Inbo, heren 5, Urhahn stedenbouw & strategie, R U + P A (Rudy Uytenhaak + Partners Architecten) en Hosper met M3H.

Een verslag in woord en beeld

PvdA

Wilco van Oosten, Inbo: ‘Een van de kanten van de grachten moet worden gebruikt door auto’s en de andere kant door voetgangers en fietsers, zoals we op deze kaart getekend hebben. PdvA heeft ook een Stadsbouwmeester voor ogen en ziet de stad ook als natuur. Landschap blijft landschap.’

Toon Geenen, PvdA Raadslid Ruimtelijke Ordening: ‘De ambitie is niet om eindeloos meer groen bij te maken, het gaat ook om het behouden van wat er is. We moeten het bestaande groen beter benutten, privaat groen bijvoorbeeld, zoals de volkstuintjes.’

DENK

Tjeerd Haccou, Space&Matter: ‘DENK deelt zelf de cadeautjes voor de stad uit. gratis kinderopvang, meer scholen. Maar waar het echt uitpakt is op het gebied van mobiliteit, zoals 27/4 GVB en gratis OV voor wie het niet kan betalen.’

Vanwege afwezigheid van DENK bespraken we met Tjeerd zijn bevindingen van het programma: ‘Ik vind het belangrijk dat gezinnen in Amsterdam kunnen blijven wonen, maar hoe ga je dat financieel oplossen? Daarnaast vind ik het opvallend dat fietsen gestimuleerd wordt en er tegelijkertijd meer asfalt moet komen.’

VVD

Erik Vrieling van de Architekten Cie.: ‘VVD kiest er echt voor om de economie en internationalisering aan te pakken, en zaken als de Olympische Spelen te omarmen. Ruimtelijk konden wij de VVD niet betrappen op een visie waar dat allemaal moet landen.’

Hala Naoum Néhmé, VVD Raadslid Ruimtelijke Ordening vindt dat VVD een voortrekkersrol heeft. ‘De ambities uit de structuurvisie 2040 gaan we 15 jaar eerder realiseren. In 2025 kan het Hoofddorpplein bijvoorbeeld het nieuwe centrum van Amsterdam zijn. De psychologische afstand van binnen en buiten de Ring moet worden overbrugd.’

GroenLinks

Tess Broekmans, Urhahn: ‘GroenLinks heeft een helder partijprogramma, daaruit haalden wij vooral het woord Vrij. Vrij van kolen en gas, vrij van racisme en discriminatie en vrij van ongelijkheid. Een ambitie van formaat is de binnenstad autovrij maken, en de binnenstad houdt niet op bij de Singel, op termijn moet alles binnen de ring niet meer toegankelijk zijn voor bezoekers met de auto.’

Nienke van Rennsen, GroenLinks kandidaat-raadslid en advocaat: ‘Gemeentes nemen voor meer dan 1/3 van de CO2 uitstoot voor hun rekening. Wij willen een zoveel mogelijk klimaatneutrale stad, dus moet nieuwbouw klimaatneutraal. Als stadsbestuur moet je ingrijpende keuzes maken.’

D66

Rudy Uytenhaak, RU+ PA: ‘Het gaat Amsterdam voor de wind met een grootse aantrekkingskracht, vandoor onze naam ‘Magneet Mokum’ voor het partijprogramma. D66 wil 50.000 woningen in 4 jaar bouwen. Is dat veel? 12.500 woningen per jaar is maar 3% groei. Schaarste drijft mensen de stad uit. Daarnaast is er een circulatieplan nodig voor het verkeer. In Groningen functioneert zo’n plan al sinds 1977!’

Bart Vink, D66 raadslid en voorzitter van de commissie Bouwen en Wonen vindt het een mooie getekende vertaalslag van het programma. ‘We moeten de markt engageren om middeldure huurwoningen te maken. Dat doen we door afspraken vast te stellen. Zo moeten tenders voldoen aan voorwaardes. De 30/40/30 balans is makkelijker te financieren.’

FvD

Hannah Schubert (i.s.m. Studio Blad): ‘Infrastructuur en bereikbaarheid zijn de meest uitgesproken punten. Er wordt niet in meetbare cijfers gesproken. Bouwen boven bomen, meer hoogbouw aan de randen van de stad, Schiphol mag uitbreiden…

Anton van Schijndel, Forum voor Democratie spreekt de presentatie tegen: ‘Onze cijfers zijn hetzelfde als die van D66. Havenstad moet zeven jaar naar voren gehaald worden wil je 120.000 extra woningen bereiken. En de Isolatorweg moet worden aangesloten op de Noord-Zuidlijn.’

Partij voor de Dieren

Jeroen Atteveld, heren 5: ‘De Partij voor de Dieren wil fors investeren in groen zodat flora en fauna beter tot zijn recht komt. Parkeerdruk uit de binnenstad, voorzieningen aan de randen. Overslaghubs voor goederen in de stad, een fijnmazig OV. En vier keer per jaar een groot buurtdiner, want er moet vier keer per jaar een autovrije dag komen. Eén punt gaan ze niet op in en dat is de woningnood! Ja, tiny houses en woningen boven winkels..’

Anke Bakker, Raadslid commissie Ruimtelijke Ordening: ‘Woningnood is natuurlijk belangrijk maar we leggen de nadruk op leefbaarheid. Haven-Stad is een prima plek om meer te bouwen, maar we moeten verder kijken. Nederland groeit met 8% per jaar. Asociaal om dat allemaal in de stad kwijt te willen. Niet iedereen kan in Amsterdam wonen.’

Hanneke Kijne (toen nog Hosper) (i.s.m. M3H): ‘De SP doet iets heel anders. SP wil de buurten buiten de grachtengordel uitrollen tot naar het centrum. De Nutella winkels worden weer woningen, het Paleis is weer voor de buurt. De stad is echt voor de bewoners. Alle buurten moeten 40% sociale huur hebben. En het liefst in elke buurt een zwembad of bibliotheek. Het buurtreferendum moet worden ingevoerd.’

Tiers Bakker, SP woordvoerder Ruimtelijke Ordening: ‘We willen minimaal 5.000 woningen per jaar erbij voor de Amsterdammer (mensen die hier minimaal drie jaar wonen). De buurt is de schaal van de toekomst. Dat is onze ideologie. De bewoners moet je letterlijk aan de tekentafel zetten!’

Website by HOAX Amsterdam