Verbeelding Wooncoöperaties in binnen- en buitenland

Nieuwsupdate #4 Raumplan, Architect in Residence #2 van 2022

11.11.22 Raumplan

Buiten de Randstad zijn inspirerende voorbeelden van (woon)coöperaties te vinden, die tonen wat (nog meer) mogelijk is. In kleinere dorpen in Nederland lijkt het coöperatieve denken al veel verder te zijn en meer ingebed binnen de gemeenschap. En ook buiten Nederland zijn leerzame voorbeelden over samenleven en organisatie te vinden.

Krachtstation Kanaleneiland
Utrecht

Krachtstation Kanaleneiland is een voormalig schoolgebouw in Utrecht, dat is omgevormd tot een multifunctioneel gebouw waarin wonen, werken, zorg, sport en leerwerk worden gecombineerd. Het Krachtstation is het grootste niet-gesubsidieerde buurthuis van de stad. Bij verhuur van de aula gelden de zogenaamde Robin Hood-principes: maatschappelijke wijkinitiatieven hoeven geen huur te betalen, en partijen die geld verdienen betalen commerciële huur.

Klooster en Buren
Groningen

Klooster en Buren (2015) is een burgerinitiatief op Olde Clooster, het oudste kloosterterrein van de provincie Groningen. De vijf dorpen Kloosterburen, Molenrij, Kleine Huisjes, Kruisweg en Hornhuizen vormen samen een coöperatie die een vitaal plattelandsgebied beoogt. Leven, wonen, werken, zorg en cultuurbehoud zijn zodanig met elkaar verbonden dat de leefbaarheid van het gebied wordt versterkt.

Ecodorp Boekel
Noord-Brabant

In Ecodorp Boekel dragen bewoners oplossingen aan voor de duurzame werelddoelen Sustainable Development Goals (SDG). Het is een wijk van dertig klimaatadaptieve en klimaatpositieve huurwoningen, zes mantelzorgwoningen, buurthuis, kennis- en educatiecentrum, werkplaats en kantoren, met mogelijkheden voor een eigen voedselvoorziening, een eigen energievoorziening, ecologische waterzuivering en duurzame ondernemingen.

Homebaked Anfield
Liverpool, VK

Om sloop te voorkomen, ondersteunde een groep bewoners de eerste huurder van de Homebaked Bakery. Het initiatief groeide uit tot een coöperatief eigenaarschap van de wijk waarin bewoners zelf vormgeven aan hun leefomgeving. Het geld dat in de wijk wordt verdiend komt ten goede aan de gemeenschap. Zo blijft de wijk betaalbaar voor de mensen die er wonen en werken.

Website by HOAX Amsterdam