Fietsparkeergarage Stationsplein en Wooncoöperatie De Warren winnaars Amsterdamse Architectuurprijs 2023

Eervolle Vermelding voor De Burman

10.05.23 Arcam

De winnaars van de Amsterdamse Architectuurprijs zijn tijdens de feestelijke uitreiking vanuit de Rode Hoed op 10 mei bekend gemaakt. Fietsparkeergarage Stationsplein, van wUrck Architectuur, stedenbouw, landschap & infrastructuur in opdracht van gemeente Amsterdam werd onderscheiden met de vakprijs. De publieksprijs ging naar Wooncoöperatie De Warren van Natrufied Architecture in opdracht van de wooncoöperatie.

De twee projecten namen het op tegen 8 nominaties, waaronder een studentencampus, een hotel, een kantoor en 5 uiteenlopende woonprojecten, waaronder De Burman, die de vakjury een eervolle vermelding aandraagt.

Fietsparkeergarage Stationsplein

Vakprijs

Dit ontwerp raakte alle drie juryleden onmiddellijk. Het ontwerp voor de ondergedompelde fietsparkeergarage is helder, rustig, indrukwekkend, zelfs het woord ‘sacraal’ valt. Het is een bijzondere technische prestatie die hier onder water is geleverd. De jury ziet het gebouw als een welkom rustmoment voor reizigers voordat zij het drukke stationsgebouw betreden. De reis van de bezoeker is goed vormgegeven: van het mooie moment waarop je als reiziger onder het water duikt, tot aan het grote daklicht op de plek waar de fietsparkeergarage het station ingaat.

“Bij Fietsparkeergarage Stationsplein is de verhouding tussen architectonische kwaliteit en stedelijke behoefte het meeste in balans”

Het is een gebouw waar enorm veel stadsbewoners gebruik van maken. Er is een groot mobiliteitsprobleem opgelost. En het project geeft met het bouwen ervan, ruimte terug aan de stad. Het is indrukwekkend hoe het projectteam op deze drukke en ingewikkelde plek een heldere, overzichtelijke ruimte heeft gecreëerd. Het is een rustpunt voor reizigers die er met haast in de ochtendspits hun fiets plaatsen, en boven water is het een aangename verblijfsplek. Er zijn mooie momenten in het ontwerp: de plek waar de travelators onder het wateroppervlak duiken, de lichte curve in de fietsenstallingen in de parkeergarage, en het daklicht als je weer naar boven gaat. Alle noodzakelijke, complexe aansluitingen en entrees zijn op een slimme manier ingepast.

De jury bekroont de Fietsparkeergarage Stationsplein van wUrck en de Gemeente Amsterdam als winnaar van de vakprijs van de Amsterdamse Architectuurprijs 2023.

De Burman

Eervolle Vermelding

De vakjury kiest er voor om een eervolle vermelding aan te dragen. Een project waar niemand om vroeg, waar geen enkele publieke ambitie aan was verbonden, waar zelfs de woningcorporatie geen noemenswaardige inspanning voor wilde leveren. Een project dat vanuit de noodzaak om te verduurzamen bottom-up is ontstaan, het benodigde draagvlak en de financiering heeft weten te organiseren en onder volledige eigen regie en beheer is gerealiseerd. Dit maakt van De Burman een project van grote waarde, zowel voor de bewoners zelf als de stad. De stad zou immers enorm gebaat zijn bij heel veel Burmans– als betaalbare oplossing, als een voorbeeld van niet slopen, maar duurzaam herontwikkelen, zelfredzaamheid en eigenaarschap in een bijzonder diverse bewonerssamenstelling.

De Warren

Publieksprijs

De Warren is voor de publieksjury het hoogtepunt van het begrip gemeenschap. Deze bottom-up ontwikkeling waar een groep particuliere bewoners zelf de opdrachtgevers zijn van hun eigen betaalbare én energiepositieve huurwoningen is een toonaangevend en een inspirerend voorbeeld voor toekomstige projecten. (Bijna) iedere Amsterdammer kan dit zelf opzetten.

“De Warren is voorbeeldstellend in hoe Amsterdammers zelf in het gat van de woningnood kunnen springen. Iedere bewonersgroep kan dat weer op een eigen manier doen, gebruikmakend van de ervaringen van deze pionier.”

Het gebouw pakt grote vraagstukken die in de stad spelen, zoals betaalbaarheid, klimaat en community, tegelijkertijd aan. De opdrachtgever heeft hier lef en doorzettingsvermogen getoond door op een creatieve manier te ontwikkelen. Naast betaalbare woningbouw en veel ruimte voor ontmoeting onder de bewoners, heeft dit project ook direct een belangrijke functie voor de buurt. Als op iedere vierkante kilometer of in elke buurt zo’n project tot stand zou komen heeft dat een grote positieve invloed op eigenaarschap en zeggenschap in de stad. De jury hoopt dus op een paddenstoeleffect. Om deze reden vindt de publieksjury dat de winnaar meer aandacht verdient als wegbereider van toekomstige projecten.

De publieksjury reikt met trots de Amsterdamse Architectuurprijs 2023 uit aan Wooncoöperatie De Warren door Natrufied Architecture in opdracht van Wooncoöperatie De Warren.

De Amsterdamse Architectuurprijs wordt sinds 2008 jaarlijks georganiseerd door Arcam en is nadrukkelijk een onderscheiding voor architect én opdrachtgever. De prijs vestigt ieder jaar opnieuw de aandacht op het beste deel van de bouwproductie binnen de Amsterdamse gemeentegrenzen. Met de Amsterdamse Architectuurprijs wil Arcam het publieke debat over de Amsterdamse architectuur stimuleren.

De vakjury van de AAP 2023 bestond uit Najah Aouaki (econoom en stadsstrateeg voor creatieve en inclusieve steden), Jana Crepon (Partner/landschapsarchitect Inside Outside) en Frederik Vermeesch (Architect/Creatief directeur Rijnboutt). De driekoppige publieksjury wordt gevormd door Marieke de Feyter (Programmamanager leren en ontwikkelen), Kai Ruchtie (Integraal mobiliteitsadviseur) en Donnie Muller (Lead Creatie bij iO Campus Amsterdam).

De AAP 2023 wordt financieel mede mogelijk gemaakt door Aberson, dormakaba, JUNG, QbiQ Wall Systems en Tarkett.

Website by HOAX Amsterdam