15 Jaar AAP – Klussen aan de Klarenstraat

VanSchagen Architecten, 2014

In de Staalmanpleinbuurt in Slotervaart werd in 2015 voor het eerst met Collectief Particulier Opdrachtgeverschap een gehele portieketageflat volledig getransformeerd. De flat uit de jaren 50 staat in een buurt die is verrezen tijdens de wederopbouw, naar het plan van Cornelis van Eesteren.

Het gebouw werd in 1956 ontworpen door Ernest Groosman, een van de meest productieve architecten van de wederopbouw. De flat bestond oorspronkelijk uit vier verdiepingen met veertig identieke woningen van 75 m2 op een plint van bergingen en garages. Het heeft een betonskelet met een baksteengevel. Kenmerkend aan de wijk was de strokenbouw, de vele groenruimtes en de functiescheiding.

In de afgelopen twintig jaar is er veel veranderd in de Amsterdamse Westelijke Tuinsteden. Veel flats werden gesloopt en vervangen door gesloten woonblokken en laagbouw. Inmiddels wordt ook gezocht naar andere oplossingen, zoals renovatie en in dit geval een opvallende transformatie. Het gebouw blijft hiermee behouden, net als de omliggende groenstructuur.

Door een geslaagde samenwerking tussen VVO Klussen op de Klarenstraat, Vanschagen Architecten en De Alliantie is gebleken dat de traditionele portiekflats unieke kansen bieden voor verschillende woonwensen. De woningen variëren in oppervlakte (40 m2 tot 190 m2) en in vorm. Verdiepingen zijn samengevoegd, dakterrassen, tuinen en balkons zijn toegevoegd en de gevel is aangepast. Het casco werd collectief aangepakt, waarna kopers zelf aan de slag gingen met de inbouw van hun eigen woning.

 

 

“Een impopulair gebouwtype op een moeilijke locatie in een naoorlogse wijk aantrekkelijk maken, is een verdienste. […] Dit project voorziet op bescheiden wijze in een manier om gewilde stadswoningen te realiseren zonder de bestaande structuur uit te wissen.”
Vakjury AAP 2015
“It feels like I live in a room in a big house. When someone wants to visit me, they can ask anyone here and they will tell you exactly where I live. You just know where everybody belongs. That’s what I like most.”
Bewoner Klussen aan de Klarenstraat
Website by HOAX Amsterdam