15 Jaar AAP – Tijdelijke Rechtbank Amsterdam

cepezed, 2016

Het gebouw van de Rechtbank Amsterdam aan de Parnassusweg werd in 2017 voor een groot deel gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw.

Om de rechtspraak gedurende de bouw van het nieuwe complex te faciliteren, werd de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam gebouwd. Inmiddels is ook dit gebouw verdwenen. Het werd gedemonteerd en wordt in Kennispark Twente in Enschede weer opgebouwd.

Om dit mogelijk te maken pasten de architecten enkele slimme innovaties toe. Zo was de gevel afgewerkt met gespannen kunststofdoek en was de staalconstructie zo gemaakt dat wanden en vloeren eenvoudig te ontkoppelen zijn. Toch oogde de Tijdelijke Rechtbank niet tijdelijk: met zijn voorname uitstraling was het gebouw kwalitatief vergelijkbaar met een permanente voorziening.

De Tijdelijke Rechtbank Amsterdam kwam tot stand middels een DBMR-overeenkomst. Dit betekent dat het bouwconsortium verantwoordelijk is voor ontwerp, bouw, onderhoud en verwijdering van het gebouw na gebruik. cepezed treedt daarom op als ontwerper én ontwikkelaar en draagt dus een groot deel van het risico. In het ontwerp was veel zorg besteed aan de inpassing van comfortabele werkplekken en het scheppen van een rustige omgeving voor bezoekers. De sfeer van het interieur balanceerde daarom tussen functioneel en warm, terughoudend en open.

Wanneer je als bezoeker door de Tijdelijke Rechtbank Amsterdam loopt, word je omarmd door een gevoel van rust. Zowel het exterieur als het interieur zijn eenvoudig en strak in vormgeving, in de betrouwbare stijl van cepezed, en wellicht op het eerste oog niet erg spannend. Achter deze kalme uitstraling schuilt echter een intrigerend verhaal; het gebouw is flexibel in tijd, plaats en functie.”
Vakjury AAP 2017
“Wat we nu doen, is omgekeerd bouwen: we doen het in precies de omgekeerde volgorde van hoe het werd opgebouwd. Het voordeel is dat dit een jong gebouw is. Alle tekeningen zijn er en alles is digitaal, dat is fijn. Een rechtbank en ‘losmaakbaarheid’ passen eigenlijk niet bij elkaar, want je hebt onderdelen die erg goed vast moeten zitten. Het zou lastig zijn als de celdeuren los konden!”
Uitvoerder Robert Seinen uit Rouveen
Website by HOAX Amsterdam