Appartementengebouw Wibautstraat – Grensstraat

Bedaux de Brouwer, 2017

Met de aanleg van de Oostelijke metrolijn in de jaren ’70 en ’80 zijn er veel panden aan de Amsterdamse Wibautstraat gesneuveld. Kort hierop verrezen er verschillende kolossale en strakke kantoorgebouwen op de braakliggende kavels. Bekend voorbeeld is natuurlijk het Volkskrant gebouw, tegenwoordig het Volkshotel. De Wibautstraat heeft altijd een belangrijke verkeersader gevormd tussen het stadscentrum en de Ring A10. Met het vele autoverkeer en de grote gebouwencomplexen kreeg deze zakelijke straat een slechte imago. Onlangs onderging de straat een herprofilering en zijn de voorheen verspreide lindebomen op een dominante groene middenas geplaatst. Naar New Yorks voorbeeld wordt de diversiteit van de gebouwen nu gecombineerd met een kaarsrechte laan.

Bedaux de Brouwer
Als gevolg van de crisis bleven verschillende kavels aan deze straat lange tijd onbebouwd. Zo ook het perceel op de hoek van de Wibautstraat en de Grensstraat. Hier is een nieuw appartementengebouw gerealiseerd, ontworpen door architectenbureau Bedaux de Brouwer. Het gaat om veertien portieketagewoningen bedoeld voor starters. Het complex maakt de bestaande flankerende bouwblokken af en vormt een schakel tussen de kleinschalige bebouwing van herenhuizen in de Grensstraat en de grotere bouwvolumes aan de Wibautstraat.

Vormentaal
Het geheel heeft een grootstedelijke uitstraling en een aangename verspringende en trapsgewijze gevel. Met de donkerrode baksteen is een sculpturaal volume gecreëerd dat refereert aan de baksteenarchitectuur van de Grensstraat. Enerzijds respectvol anderzijds een leuke afwisseling. Jaap Huisman beschreef het gebouw in het Parool van 13 juni 2017 als volgt: “Het verspringende volume maakt het tot verrassende architectuur – en de bewoners van de bovenste etage kunnen zelfs nog vanaf hun terras de Amstel zien glinsteren.”

Website by HOAX Amsterdam