Binnen Wieringerstraat 8-10

Claus en Kaan Architecten, 1995

Twee gevels, één pand
Het zal een nietsvermoedende voorbijganger nauwelijks opvallen. Toch gaat er achter de baksteengevel van een monumentenpandje en de glazen gevel van het belendende perceel in de Binnenwieringerstraat één enkel ontwerp schuil.

Claus & Kaan
Een stadsvernieuwingsproject bepaalde dat het monumentje op nummer 10 gerestaureerd moest worden en plande nieuwbouw voor nummer 8. In de twee panden zouden in totaal drie kleine sociale huurwoningen ondergebracht moeten worden. Claus en Kaan zochten naar een mogelijkheid om, gegeven het kleine vloeroppervlak, het interieur van het monument zoveel mogelijk intact te laten en toch alle voorzieningen onder te brengen. Ze besloten daarom de twee panden als een geheel te beschouwen en plaatsten de drie woningen boven elkaar over de volle breedte van de beide percelen. De woonkamers bevinden zich in het monument. Alle voorzieningen, leidingen, trappen en de entree zijn in het nieuwbouwdeel – door de architecten ‘infuus’ genoemd – ondergebracht.

Subtiele combinatie van restauratie en nieuwbouw
Het straatbeeld verraadt niets van dit samengaan. Het monument is volledig intact gebleven. De glazen gevel ernaast contrasteert als een op zichzelf staand eigentijds element in de straat. Het meest zichtbare spoor is de verdwijning van de ‘8’ uit de nummering van de Binnenwieringerstraat.

Website by HOAX Amsterdam