Binnentuinen Sumatrakade en Javakade

Dienst Ruimtelijke Ordening

Het Java-eiland is te smal voor een brede middenweg, waardoor er is gekozen voor een doorgaande route aan de noordkant en een wandelpromenade aan de zuidzijde. De centrale as wordt gevormd door de aaneengesloten openbare binnentuinen. Deze zijn ontstaan door de dwarsgrachten die het eiland hebben opgedeeld in vijf kleinere eilandblokken met nagenoeg gesloten bouwblokken.

4 seizoenen

Het eerste eilandblok, net na het schakelpunt tussen KNSM- en Java-eiland, is half open en biedt uitzicht over het IJ. Op dit eilanddeel is een park aangelegd, de andere vier blokken bezitten een binnentuin. Om de verbinding tussen de tuinen kracht bij te zetten is bij de uitwerking gekozen voor het thema ‘Seizoenen’.  Wie van oost naar west de route langs de tuinen volgt, doorloopt daarmee achtereenvolgens de seizoenen lente, zomer, herfst en winter. Simpele geometrische plattegronden van de tuinen vormen de basis voor het thema. De seizoenen komen tot uiting in de verschillende beplanting, kleuren, geuren en natuurlijk in de bloeitijd.

Verwijzingen naar Indië

De tuinen dragen namen die refereren aan de Indische bestemming van de hier voorheen gevestigde Stoomvaart Maatschappij Nederland: het Java-eiland. Van oost naar west: Bogortuin, Kratontuin, Taman Sapituin, Imogirituin, Tosarituin. Tosari is in het huidige Indonesië een koel natuurpark op grote hoogte, gelegen aan de voet van een vulkaan. In deze Amsterdamse wintertuin staan in hartje winter de bomen in volle bloei met witte bloesem.

Website by HOAX Amsterdam