Buurtfabriek Ruimzicht

Marlies Rohmer Architecture & Urbanism, 2009

De Bellamybuurt in Amsterdam Oud-West heeft een dorps karakter doordat in de kleinschalige bebouwing nog steeds de agrarische percelenverkaveling uit de negentiende eeuw te herkennen is. Er is in het recente verleden veel geïnvesteerd in het verbeteren van de levendigheid en de sociale veiligheid van de buurt. Bijvoorbeeld door onder meer variatie in de woningvoorraad te brengen en naast wonen ook andere functies, zoals voorzieningen en kantoren te realiseren. Geheel in die lijn is op het driehoekige terrein tussen de Bellamystraat, de Wenslauerstraat en de kade – waar voorheen een fabriek stond – een woon- en werkgebouw neergezet.

Kleinschalig maar toch industrieel

Het gebouw gelegen aan de Kostverlorenvaart is in nauwe samenspraak met omwonenden tot stand gekomen en huisvest zowel woningen als bedrijfs- en atelierruimten en horeca. In het ontwerp is aansluiting gezocht bij de kleinschaligheid van de buurt en het industriële verleden van de vaart. De Buurtfarbiek bestaat uit vijf stroken die in hoogte en lengte verschillen. In het midden is de bebouwing lager dan die aan de straatkanten. Hierdoor hebben de bewoners van de achterliggende woningen ook zicht op het water. Doordat de percelen trapsgewijs de diagonale lijn van de vaart volgen is tussen het gebouw en de kade een overgangszone met ontmoetingsplekken ontstaan.

Verscheidendheid aan functies

De plint van het gebouw heeft een open karakter, met op de begane grond en de eerste verdieping kleinschalige bedrijfs- en atelierruimten, een jongerenruimte en een grand café met uitzicht op het water. Het project bestaat uit veel verschillende formaten woningen. Zo zijn er twee- en driekamerappartementen, woningen met extra voorzieningen voor ouderen, maisonnettes en een penthouse met dakterras. Elke woning kan dankzij grote vouwramen kamerbreed worden geopend, waardoor de buitenruimte voelbaar onderdeel wordt van de woning. Aan de kant van het water bepalen grote deuren met louvres de gevelpartij. De witte betonplaten, de grote kappen en de stalen vluchttrap, geven het gebouw de uitstraling van een fabriek.

Website by HOAX Amsterdam