Cadiz

Abbink X De Haas architectures, 2008

In Osdorp Midden-Noord, een gebied begrensd door de Osdorper Ban, de Hoekenesgracht en Tussen Meer, zijn 69 woningen gebouwd, voornamelijk in de koopsector. Hierbij was het duidelijk de bedoeling ook een goed herkenbare buurt te realiseren. Eenheid wordt bereikt door een mediterrane sfeer, gezocht in elementen als wit stucwerk, houten luiken, daktuinen en decoratief hekwerk. De hekken waarmee de parkeerstraten aan het zicht worden onttrokken, de houten stoepen die overgaan in het houtwerk rond de voordeuren en de inrichting van het maaiveld markeren op subtiele wijze de overgang van openbaar naar privé. De houten luiken geven de bewoners de mogelijkheid hun privacy te doseren.

Andere woonvormen
Van de witte laagbouwblokken die dwars op de gracht staan, staan er drie op zichzelf en zijn de overige zes twee aan twee gekoppeld via een parkeergarage. Bij het opstellen van de plannen voor de vernieuwing van Osdorp werd bepaald dat ook andere woonvormen dan de tot voor kort gebruikelijke portieketagewoningen gewenst waren. Dit komt ook in ‘Cadiz’ tot uitdrukking. De drie blokken aan het water bestaan uit beneden- en bovenwoningen. De eerste hebben de entree aan de tuinzijde, de laatste hebben hun voordeur aan een plein en hebben vanwege het ontbreken van een tuin een groot dakterras.

Een bijzonder detail
De zes gekoppelde blokken bestaan uit eengezinswoningen, gespiegeld ten opzichte van de garage, op het dak waarvan terrassen zijn gesitueerd. Een bijzonder detail is dat, dankzij een daklicht ook de benedenruimte grenzend aan de parkeergarage, een bruikbare kamer is. Van alle negen blokken zijn de kopwoningen, die op de gracht gericht zijn, verbijzonderd met grote ramen die uitzicht bieden op het water.

Website by HOAX Amsterdam