De Boel

Hans van Heeswijk Architecten, 2017

In 2014 koopt woningbelegger Vesteda een flatgebouw aan De Boelelaan met als doel het gebouw ingrijpend te transformeren tot een aantrekkelijk woon- en werkgebouw. De flat dateert uit 1965 en maakt onderdeel uit van het Algemeen Uitbreidingsplan. Vesteda doopt het woongebouw om tot De Boel en richt zich op starters die zich willen vestigen op de Zuidas. Op de kopgevel van de flat is door kunstenaar Victor Ash een grootse muurschildering van een steigerende stier aangebracht. Geïnspireerd op de bronzen Wall Street Bull verwijst het werk niet alleen naar de zakelijke identiteit van de Zuidas, maar ook naar de straatnaam waar de galerijflat aan gelegen is.

Wonen
Voor de transformatie is Hans van Heeswijk Architecten ingestapt als projectarchitect. Zij ontwerpen een woongedeelte dat bestaat uit 144 huurappartementen voor het middenklasse segment. De woningen zijn volgens de filosofie van Share and Create getransformeerd, hetgeen betekent dat er gedeelde voorzieningen zijn. Gedurende de transformatie zijn de gemeenschappelijke entrees, trappenhuizen en galerijen gerenoveerd en zijn er op de achtste en bovenste verdieping tien woningen uitgebouwd tot penthouses met elk een eigen dakterras.

Werken
Op de begane grond zijn de zware garagedeuren vervangen door glazen exemplaren. Geheel in de lijn met het Share and Create concept staan hier elektrische auto’s geparkeerd waar bewoners en werknemers gebruik van kunnen maken. In de felgekleurde garageboxen bevinden zich eveneens fietsenstallingen en douches voor het kantoor. Opdrachtgever Vesteda heeft haar hoofdkantoor gevestigd in het pand. Op de kantoorlaag op de eerste verdieping is meer openheid gecreëerd door middel van grote raampartijen waardoor – in tegenstelling tot de meeste kantoorpanden op de Zuidas – duidelijk is welk bedrijf er is gehuisvest.

Groen
Op de negende verdieping is een daktuin aangelegd die toegankelijk is voor alle bewoners. De beplanting is van de hand van bureau karres+brands. Daarnaast is er samengewerkt met De Dakdokters die een zogeheten polderdak hebben gemaakt met een buffercapaciteit van 50.000 liter water. Het regenwater wordt opgevangen en vastgehouden en zorgt voor de bewatering van de planten. Dit zorgt voor minder druk op de overvolle riolering van de Zuidas. Ook compenseert het dak voor het tekort aan oppervlaktewater in het omliggende gebied.

Website by HOAX Amsterdam