De Buskenblaser

TANGRAM, 2008

Verdichten, verlevendigen, verbinden

In het hart van stadsdeel Bos en Lommer zijn op zeer korte afstand van elkaar een aantal stadsvernieuwingsprojecten met een grote uitstraling uitgevoerd. Met het doel te verdichten, te verlevendigen en deelgebieden met elkaar te verbinden zijn projecten als het Bos en Lommerplein gerealiseerd en is de Ringweg A10 overbouwd met een kantorencomplex. Ook woningbouw is een essentieel onderdeel van de vernieuwingsoperatie. Zo is de Hoofdweg tussen de Erasmusgracht en het Bos en Lommerplein volgens het oude profiel voltooid. Samen met een al ouder woonblok, ontworpen door architect Hans Wagner, vormen drie nieuwe woonblokken als het ware een opmaat naar het plein. Een van de drie is het project ‘De Buskenblaser’.

Woonlagen
In navolging van de Amsterdamse School-architectuur aan de overzijde van de gracht kent het blok een horizontale driedeling. In de plint bevinden zich winkelruimtes met daartussen twee felgekleurde entreepartijen, de vijf woonlagen daarboven zijn uitgevoerd in rode baksteen, afgewisseld met erkers. De zesde woonlaag is verbijzonderd door een daklijst met een reeks van verticale lamellen.

U-vormig blok
Het blok heeft een langgerekte U-vorm. Het is aan de zuidzijde opengewerkt ten bate van de zontoetreding en zicht op het Erasmuspark. Het binnenterrein is besloten en contrasteert met de buitenzijde doordat hier korte galerijen in het zicht zijn gelaten en de gevels zijn bekleed met lichtgekleurde, spiegelende platen. Een langwerpige uitsparing in het dek van het binnenterrein biedt zicht op de onderliggende parkeergarage. Aan de zijde van het oude Bos en Lommer is het blok twee verdiepingen lager dan aan de Hoofdweg om het aan te laten sluiten bij de bestaande portieketagewoningen.

Website by HOAX Amsterdam