Dierenopvangcentrum

Arons & Gelauff Architecten, Landschapsontwerp: Ruwan Aluvihare, 2007

Dierenasiel voor 660 dieren
Het grootste dierenasiel van Nederland is in 2007 in Osdorp aan de rafelranden van de stad gerealiseerd. De DOA (Dierenopvang Amsterdam) is het resultaat van twee gefuseerde dierenasielen die zich met hun nieuwe organisatie vestigen in het nieuwbouwcomplex in Osdorp. Het asiel heeft plaatst voor 180 honden en 480 katten. Karakteriserend is de felgroene kleur van het gebouw.

Van moeilijke locatie naar bijzondere plattegrond
De locatie bestaat uit een driehoekig stuk grond. De vorm van de kavel is leidend geweest voor de vorm van het gebouw. Zo is er een vloeiend lintgebouw ontstaan van maar zes meter breed dat langs de randen van de kavel loopt. Het lint vormt als het ware een linker- en rechtervleugel ten opzichte van het centrale deel waar de entree, kantoren, publieksruimte en dierenartsenpraktijk zijn gevestigd. Hierdoor ontstaan er twee grote omsloten buitenruimtes die dienen als speelplaats voor de dieren. Een groot voordeel hiervan is dat het lintgebouw dient als een geluidswal rondom de speelruimtes zodat eventuele geluidsoverlast van blaffende honden gedempt wordt voor de omwonenden. Om de geluidsoverlast extra te minimaliseren zijn de kattenverblijven boven de hondenkennels geplaatst als een extra geluidsbuffer en is er geluidsabsorberend materiaal verwerkt in het plafond van de kennels.

Organische plattegrond
De bijzondere plattegrond onderscheidt zich van het gebruikelijke kammodel als typologie van een dierenasiel. Bij een kammodel is er sprake van een lange servicegang met haaks daarop een repetitie van kennels die gescheiden worden door kleine buitenruimtes. In het geval van deze dierenopvang in Osdorp zijn de servicegang en de kennelgang samengevoegd en is er gekozen voor een organische plattegrond.

Modern fort
Het dierenopvangcentrum heeft twee bouwlagen. Door de langgerekte fa├žade en de omringende sloot doet het gebouw haast denken aan een moderne versie van een fort. De buitenkant bestaat uit metalen gevelplaten in verschillende kleuren groen. Deze gekleurde platen vormen een gepixelde versie van het gras op de naastgelegen dijk. Desondanks valt het gebouw duidelijk op in de omgeving. Pas aangekomen dieren ondergaan in het noordelijke gedeelte een medisch onderzoek en doorlopen een resocialisatieprogramma. Daarna gaan ze naar het andere gedeelte waar ze wachten op een nieuw baasje. Vernieuwend aan het asiel is dat de dieren niet eenzaam in een hok wachten, maar deze tijd samen met andere dieren doorbrengen. Naast het dierenasiel en de dierenartsenpraktijk is het gebouw ook voorzien van een dierendagopvang, een dierenpension, een dierenfysiotherapeut en een konijnentrimsalon.

Tekst: Anna Peschier

Website by HOAX Amsterdam