Drie Generatiehuis

BETA office for architecture & the city, 2018

Op een unieke manier transformeert Buiksloterham van industrie- en bedrijventerrein tot echte Amsterdamse stadswijk. Hier is ruimte voor experiment: nieuwe architectonische en stedenbouwkundige principes worden op grote schaal toegepast. Zo ook het zelfbouwblok aan de Klaprozenweg. Hier staat het Drie Generatiehuis van BETA office for architecture & the city – een vernieuwend woonconcept, helemaal op zijn plek in deze dynamische buurt.

Kangoeroewoning
Achter de zwarte voorgevel schuilt de zogenoemde kangoeroewoning, een huis voor meerdere gezinnen. Gus van Oppen, bewoner én architect, wilde voor zijn familie een toekomstbestendig huis ontwerpen. Er moest zowel ruimte zijn voor zijn gezin als voor zijn schoonouders, met een indeling die naar de veranderende behoeftes van de generaties kan worden aangepast.

Wisselverdieping
Het Drie Generatiehuis huist twee, apart ontsloten, woningen. Op de bovenste verdieping bevindt zich het appartement voor de gepensioneerde schoonouders, gelijkvloers en met ruim dakterras. De onderste verdiepingen zijn ingericht voor het gezin met kinderen. Dit huis heeft een kantoor aan huis en een duidelijke relatie met de tuin – ideaal voor het jonge huishouden. De derde verdieping is de wisselverdieping. Deze kan bij beide woningen worden betrokken. Nu is deze nog in gebruik als logeerverdieping voor het appartement – met een klein aantal aanpassingen is deze eenvoudig te betrekken bij de benedenwoning.

Contrast
De weg- en tuinkant van het Drie Generatiehuis contrasteren sterk. De noordelijke gevel is grotendeels gesloten zodat er zo min mogelijk hinder van het verkeer ondervonden wordt en zo veel mogelijk warmte bewaard blijft. De zuidelijke gevel is juist heel open. Zo maakt het gebouw optimaal gebruik van passieve zonnewarmte en wordt een vanzelfsprekende verbinding met buiten gewaarborgd. Dit contrast laat zich ook zien in de plattegrond. De ruimtes aan de noordzijde zijn duidelijk gecompartimenteerd, terwijl richting het zuiden de plattegrond opent, met ruimte voor vrijstaande objecten. De zuidgevel wordt over de hele hoogte bedekt door een installatie van balkons, één voor iedere woonverdieping. Zo krijgt het geheel een uitgesproken en informeel karakter.

Website by HOAX Amsterdam