FLEXcellence villa’s

Michel Post Architecten, 2007

Welstandsvrij bouwen

Het Kleine Rieteiland biedt plaats aan 140 vrije kavels. Particuliere opdrachtgevers kunnen hier welstandsvrij hun eigen huis bouwen. De enige regels waaraan iedereen zich moet houden zijn vastgelegd in een stedenbouwkundig plan van Bosch Architects (2001) en hebben betrekking op de bebouwingsenvelop en het parkeren op eigen erf.

Flexibel indelen

Het bijzondere van het project FLEXcellence aan de Lisdoddelaan is dat hier binnen een door de architect ontwikkeld concept vijf vrije kavelwoningen zijn gerealiseerd. Het kader bood de toekomstige bewoners de mogelijkheid om zich intensief te bemoeien met de woninggrootte en de manier waarop de woning werd ingedeeld. De woningen bestaan allemaal uit enkele basisvolumes voor zowel de begane grond als de verdiepingen. Alle entrees liggen aan een patio en in alle gevallen dringt het daglicht tot diep in de woning door.

Keuzemogelijkheid

Naar believen konden per woning extra volumes worden toegevoegd en kon er bijvoorbeeld voor gekozen worden om op de begane grond dan wel op de verdieping te wonen. In het eerste geval is er een grote tuin op de begane grond, in het tweede geval een groot terras op het zuiden, boven op een carport. Door deze keuzemogelijkheden hadden bewoners ook direct invloed op de kosten en de uitstraling van de woning. Die laatste heeft ook alles te maken met het feit dat de vijf woningen door het gebruik van dezelfde materialen en vormentaal, een duidelijke eenheid vormen. Deze eenheid wordt nog eens benadrukt door de lange betonnen band die de vijf toegangspoorten aan de straatzijde overspant en visuele rust schept in het drukke gevelbeeld van de Lisdoddelaan.

Website by HOAX Amsterdam