Groenmarkt

Bastiaan Jongerius Architecten, Ronald Janssen Architecten, 2021

Op de plek waar ooit de historische groente- en fruitmarkt lag, tussen de Singelgracht en de Marnixstraat, staan nu twee nieuwbouw blokken ontworpen door Ronald Janssen Architecten en Bastiaan Jongerius Architecten. Daartussen ligt een iets verdiept autovrij en waterdoorlatend speelplein als centrale ontmoetingsplek. Voor de uitstraling van de gebouwen is veel aandacht. Zo zijn ze ‘alzijdig’, waardoor je nergens het gevoel hebt tegen een achterkant aan te kijken.

Het Marnixstraatblok

Het Marnixstraatblok sluit in materialisatie en detaillering aan bij de 19e eeuwse bebouwing van het beschermd stadsgezicht van Amsterdam-Centrum. Het heeft vijf bouwlagen boven maaiveld en een kelder en is opgebouwd uit vier stadshuizen en twee bedrijfsruimten. Op de begane grond is ruimte voor kleinschalige bedrijvigheid.

Het Singelgrachtblok

Het Singelgrachtblok is een modern en transparant bouwblok, dat uit 35 appartementen bestaat, twee bedrijfsruimten, een daktuin en een ondergrondse parkeergarage met 22 parkeerplaatsen. Het Singelgrachtblok is op alle fronten een duurzaam gebouw met aandacht voor mens, plant en dier. Kleinschalige bedrijfsruimtes verlevendigen de hoeken. In het souterrain en op de bel-etage zijn er woningen met een buitenruimte en voordeur aan de straat. Zorgwoningen in een sociaal cluster zijn te vinden op de eerste verdieping. Op de tweede en derde verdieping  zijn er woningen die allemaal verschillend zijn. Aan alle zijden van het blok zijn buitenruimtes en erkers.

Duinlandschap

Glas van vloer tot plafond zorgt voor optimaal contact met plein en kade. In de groene gevel is ruimte gereserveerd voor vogels, vlinders en vleermuizen. Het dak is ingericht als een duinlandschap met een natuurzwembad. Voor het duinlandschap in combinatie met een rententiedak, het zwembad en de gevelbeplanting is nauw samengewerkt tussen de landschapsarchitect en De Dakdokters.

Duurzaamheid

De woningen en bedrijfsruimtes zijn bijna energieneutraal. De woningen hebben een EPC van 0,15. De bedrijfsruimtes 0. De duurzaamheid zit ook in de flexibiliteit van het casco, het vele groen op gevels en daken tegen de hittestress in de zomer. In de gebouwen zijn 220 faunavoorzieningen gemaakt, 28 soorten klimplanten tegen de gevels geplant en het dak heeft inheemse duinplanten en -bomen in 1,5 meter grond. Groen en biodiversiteit zijn zo onlosmakelijk verbonden met de gebouwen. Naast luxe woningen zijn er ook betaalbare sociale huurwoningen. Heel bewust is het sociale cluster middenin het gebouw op de eerste verdieping geplaatst met de mooiste hal en grote collectieve ruimtes. Er zijn naast luxe woningen ook betaalbare sociale huurwoningen is dat de twee gebouwen met het plein en de kade een geheel vormen. Stedenbouw, landschap en gebouw gaan hier samen op en vormen een mooi weefsel met de omgeving. Groenmarkt is een veelzijdig stukje stadslandschap geworden.

Website by HOAX Amsterdam