IJburg Blok 23

VMX Architects, 2006

Haveneiland

Woonblok 23 staat op het Haveneiland in IJburg. Voor dit eiland wordt in 2000 het stedenbouwkundig plan vastgesteld. Het plan is gebaseerd op een grit van rechte straten, rechte groenstroken en rechte waterwegen en dientengevolge van rechthoekige bouwblokken. Het eiland is onderdeel van de stadsuitbreiding IJburg. Dit gebied is ontworpen als stedelijk woonmilieu waar het water een grote rol speelt. Op het eiland zijn gemengde functies, verschillende woningsoorten en gebouwtypologieën aanwezig.

Blok 23 

Het westelijk deel van het eiland wordt als eerste ontwikkeld. Op dat moment gaat men uit van een groeiende welvaart. Echter begin eenentwintigste eeuw gaat de economische ontwikkeling achteruit en worden er sterke bezuiniging getroffen. Mede hierdoor zijn de gebouwen compacter, efficiënter en minder luxueus uitgevoerd. Een project dat aan de bezuinigingsrondes lijkt te zijn ontsnapt is blok 23. Het gesloten bouwblok bestaat uit een U-vormige rij eengezinswoningen rondom een binnenhof dat afgesloten wordt door een appartementengebouw van zeven lagen. De 25 eengezinswoningen zijn uitgewerkt door het team van de Architekten Cie. VMX Architects ontwerpt het noordelijk deel van het appartementenblok.

Vlak

Zeer beeldbepalend voor het gebouw is het bijna vlakke gevelvlak. Dit is verkregen door een metselwerk waarvan de stenen en de voegen dezelfde donkerbruine kleur hebben en glas dat niet in kozijnen is opgenomen maar op een frame in het gevelvlak is verlijmd. Ook opvallend zijn de toegangstrappen van de eengezinswoningen. De trappen zijn uitnodigend om even op te gaan zitten en vormen het overgangsgebied tussen de privé- en openbare ruimte. De auto’s van de laagbouw-bewoners kunnen in een verdiepte parkeergarage onder de appartementen geparkeerd worden door middel van een autolift.

Tekst: Fieke de Groot

Website by HOAX Amsterdam