Instituut voor atoom- en molecuulfysica (AMOLF)

Dick van Gameren architecten, 2009

Het FOM Institute voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) doet fundamenteel natuurkundig onderzoek. Dergelijk onderzoek stelt hoge eisen aan de huisvesting: het gebouw moet ongevoelig zijn voor trillingen en in de laboratoria moet het klimaat perfect beheersbaar zijn. Omdat de oude behuizing in het Science Park in stadsdeel Oost/Watergraafsmeer niet meer aan de eisen voldeed, is een nieuw onderkomen gerealiseerd.

Trillingvrije ruimtes

Het gebouw bestaat uit een glazen doos met een betonnen ombouw. De kern, het hoogste deel van het gebouw, bevat de laboratoriumruimten waar het om te doen is. Omdat dit gedeelte absoluut trillingvrij moet zijn, is het los van de ombouw apart gefundeerd. Een woud van voor een deel schuin geplaatste palen zorgt voor een rotsvaste verankering. De ombouw is iets lager dan het glazen hoofdvolume en bepaalt het uiterlijk van het gebouw. Grote ramen met stoere omlijstingen zorgen voor een gevel met een abstract kader. De donkere glassoort die is toegepast geeft het gebouw, ondanks de transparantie, een introvert karakter.

Binnenstraten en loopbruggen

De twee zijbeuken met kantoren en werkplaatsen zijn van het middelste gedeelte gescheiden door twee binnenstraten in de lengterichting van het volume. Deze straten hebben een volle hoogte van twaalf meter waardoor op elke verdieping gemakkelijk grote apparatuur kan worden gebruikt. Dwars op de binnenstraten zijn op de verdiepingen een aantal loopbruggen geplaatst, waardoor een spel met zichtlijnen en een veelheid van mogelijke routes ontstaan.

Atrium

De entree, aan de achterzijde van het gebouw, zorgt voor een onderbreking van het hoofdvolume en beslaat, net als deze binnenstraten, de volle hoogte. Hier heeft de binnenruimte het karakter van één groot atrium. De sociale functie hiervan wordt bevestigd door de centrale trap, die op de tweede verdieping uitkomt bij het hart van het gebouw, de kantine.

Website by HOAX Amsterdam