Jakoba Mulderhuis

de Architekten Cie., Marc Koehler Architects, Powerhouse Company, 2022

Het Jakoba Mulderhuis is het slotstuk van de vernieuwde multidisciplinaire Amstelcampus van de Hogeschool van Amsterdam.
Het gebouw is ontworpen voor de faculteit Techniek en biedt plaats aan 6.000 tot 7.000 studenten. Powerhouse Company, Marc Koehler Architects en de Architekten Cie ontwierpen het schoolgebouw in samenwerking met oud-studenten van de HvA-bouwkunde. Door het flexibele en open ontwerp is het gebouw innovatief en toekomstbestendig.

‘Juffrouw van het Bos’

Alle onderwijsgebouwen van de HvA zijn vernoemd naar mensen die naam hebben gemaakt in hun vakgebied. Jakoba Mulder (1900-1988) is daar geen uitzondering op. In 1926 studeerde zij af aan de Technische Hogeschool Delft waarna ze vanaf 1930 werkzaam was bij de Dienst Publieke Werken in Amsterdam. Ze volgde professor Cornelis van Eesteren op in 1958 als hoofd van deze afdeling. Ruim 40 jaar werkte ze als stedenbouwkundige in dienst van gemeente Amsterdam. Haar meest bekende werk is het ontwerpplan
voor het Amsterdamse Bos en haar bijdrage aan het Algemeen Uitbreidingsplan.

Ontmoeting en interactie

Het ontwerp was gericht op het creëren van ontmoetingen tussen studenten van verschillende vakgebieden. Dit is vormgegeven door het aanleggen van terrassen in het gebouw waar studenten van elkaar kunnen zien waar ze aan werken. Dit sluit aan bij een nieuwe manier van studeren. Enkel op de bovenste verdieping zijn traditionele klaslokalen te vinden. De terrassen komen met trappen samen in het atrium. Het natuurlijke daglicht hier versterkt het open karakter van het. Het atrium verbindt het Jakoba Mulderhuis met het naastgelegen Theo Thijssenhuis.

Oog voor de toekomst

Naast dat de open structuur van het Jakoba Mulderhuis het leerproces stimuleert, draagt het bij aan de toekomstbestendigheid van het gebouw. Doordat de hoog- en laagbouw van het pand los van elkaar kunnen functioneren, kan het gebouw eenvoudig naar een andere functie getransformeerd worden, afhankelijk van de wensen van het onderwijs en de studentenaantallen in de toekomst. Op het dak zijn zonnepanelen en groen aangebracht. Bovendien zorgt het atrium ervoor dat er bespaart wordt op energie voor licht.

Website by HOAX Amsterdam