Kantoorgebouw Search

Witteveen Architecten, 2008

Cradle to cradle

Duurzaamheid staat centraal in de ambities van Ingenieursbureau Search en Witteveen Architecten. Daarom mag de keuze voor de locatie van het Amsterdamse kantoor van Search in de omgeving van de Coentunnel in Westpoort opmerkelijk worden genoemd. Het lijkt erop dat bewust een plek met een hoge concentratie CO2 is gezocht om uitdrukking te geven aan het cradle-to-cradle principe.

Duurzame features

In deze situatie is gekozen voor een pakket van maatregelen. Een greep hieruit: Het klimaatsysteem zorgt voor schone lucht binnen én buiten. Om optimaal van zonnewarmte te kunnen profiteren is de noordzijde van het gebouw gesloten en bestaat de zuidzijde uit glas. Een overstek beperkt de inval van direct zonlicht, de verdieping daarentegen heeft daklichten. Het dak functioneert als warmtewisselaar, warmte- en koudebronnen worden ingezet door middel van elektronica. Zonnepanelen en twee windmolens genereren stroom voor eigen gebruik en leveren bovendien stroom aan het net. Er is een grijswatersysteem, het meubilair is recyclebaar en de afvalstroom is er ingeperkt. Het resultaat: een bewonderenswaardige en nog steeds dalende, epc-waarde van 0,6, zonder dat de bouwkosten zijn opgedreven.

Robuust en demontabel

Fysiek gezien is het gebouw, waarin kantoorruimte, een laboratorium en een opleidingsruimte zijn opgenomen, robuust van karakter. De terugliggende glasgevel is voorzien van antracietkleurige panelen en een plint en daklijst in dezelfde kleur. Constructief is sprake van massieve houtbouw met toepassing van verlijmd naaldhout en een 16 centimeter dikke isolatielaag. Het gebouw is demontabel, alle onderdelen zijn eventueel opnieuw bruikbaar.

Website by HOAX Amsterdam