Leeuwenburg

Zanstra, de Clerq Zubli, Lammersma & Partners (het huidige ZZDP Architecten), 1977

Het indrukwekkende complex Leeuwenburg maakt deel uit van het bedrijventerrein De Omval, aan de oostoever van de Amstel vlakbij het Amstelstation in Amsterdam-Oost.

Het ontwerp is van architectenbureau Zanstra, de Clercq Zubli, Lammersma & Partners (tegenwoordig ZZDP Architecten) en dateert uit de jaren zeventig. Het gebouw is een kroon op het werk van architect Piet Zanstra en biedt jarenlang onderkomen als kantorencomplex aan de Postgiro en de Rijkspostspaarbank. In 1998 wordt het gebouw in gebruik genomen door de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Leeuwenburg telt in totaal 14 verdiepingen, met een ondergrondse parkeergarage en een extra verdieping voor technische installaties. Met een oppervlakte van bijna 64.000 vierkante meter is het bij oplevering een van de grootste gebouwen van Amsterdam.

Brutalistisch gebouw

Het kantoorgebouw heeft een hoog brutalistisch karakter door haar blokachtige en geometrische uiterlijk met veel rechthoekige vormen. Leeuwenburg bestaat uit een toren en een laag gedeelte. Het lagere gedeelte is trapsgewijs opgebouwd waarin herhaling van vierkante vormen goed te zien is. Herhalende vormen zijn kenmerkend voor het brutalisme. Verder is het gebouw volledig opgetrokken uit beton, hetgeen ook een typisch kenmerk is binnen deze bouwstijl.  

Transformatie Leeuwenburg

In april 2020 is het concept stedenbouwkundig plan Amstelstation-Amsteloever vastgesteld door de gemeente Amsterdam. De gemeenteraad heeft het plan om een compleet nieuwe wijk te bouwen in het gebied tussen het Amstelstation en de Amstel. Het plan voorziet in zogenaamde stadsblokken. Op deze blokken komen vijf torens te staan met daarin nieuwe huurwoningen, vrijesectorwoningen, kantoren en diverse voorzieningen. Een nieuwe groene openbare ruimte wordt hieraan toegevoegd. De stadsblokken bestaan voor een deel uit reeds bestaande panden zoals het Leeuwenburgcomplex, Delta LIoyd en Amstelstation.

Bij de transformatie vanaf 2022 wordt het lage gebouwdeel van Leeuwenburg geheel of gedeeltelijk gesloopt. De delen die behouden worden zullen volgens de gemeente in het stadsblok worden geïntegreerd. Verder wordt de hoge toren opgedikt en het gedeelte langs het spoor behouden, hergebruikt en verduurzaamd.

Website by HOAX Amsterdam