Kraaipan

Architectenbureau Hoogeveen, 2013

Als onderdeel van een transformatieproject in de Transvaalbuurt in Amsterdam-Oost is de monumentale Kraaipanschool gerenoveerd en zijn twee nieuwe woonblokken gerealiseerd aan de Hofmeyrstraat en de Transvaalkade. Architectenbureau Hoogeveen liet zich voor het ontwerp van de nieuwbouw inspireren door de bestaande bebouwing in de wijk.

Vorming nieuw plein

De Transvaalbuurt is vanaf 1903 gerealiseerd naar het stedenbouwkundig ontwerp van H.P. Berlage. De bebouwing toont op veel plaatsen kenmerken van de Amsterdamse School. De stedenbouwkundige structuur van de buurt is door het nieuw opgeleverde project enigszins veranderd. De doorgaande bebouwing langs de Hofmeyrstraat is in het midden doorbroken – een perfecte spiegeling met de bebouwing aan de andere zijde – waardoor er een nieuw plein is ontstaan. Hiermee vormt de achtergevel van de Kraaipanschool de nieuwe hoofdingang van het schoolgebouw.

‘Morgen komt alles goed’

De nieuw gerealiseerde bouwblokken, opgetrokken in lichtgele baksteen, sluiten aan op de omringende architectuur in de wijk. Zo hebben de bouwblokken dezelfde hoogtevariaties als het tegenoverliggende bouwblok aan de Hofmeyrstraat. De gevel kent meer dan honderd kozijnvarianten om de levendigheid van het aanzicht te vergroten. Voor het nieuwe buurtpleintje heeft beeldend kunstenaar Martijn Sandberg een vloerkunstwerk ontworpen, waar de tekst ‘Morgen komt alles goed’ in baksteenpatroon van bovenaf te lezen is.

WIBO-woningen

Het gebied heeft een belangrijke zorgfunctie voor de buurt. In de nieuwbouwblokken zijn vijftig zogenaamde WIBO-woningen gerealiseerd: seniorenwoningen met zorgondersteuning. Verder bevindt zich er een kinderdagverblijf en zijn er vier groepswoningen voor dementerende ouderen. Op de begaande grond van de historische Kraaipanschool is een wijkservicepunt gevestigd in combinatie met enkele sociale huurwoningen.

Website by HOAX Amsterdam