Scala

FARO architecten, 2009

Kolenkitbuurt

De ruimtelijke, sociale en economische vernieuwing van de Westelijke Tuinsteden vordert. In de Kolenkitbuurt bijvoorbeeld, kon een aantal bewoners in 2008 verhuizen naar het nieuwe appartementencomplex ‘Scala’. De vrijgekomen woningen, portieketageflats uit de jaren vijftig, zijn gesloopt om plaats te maken voor meer nieuwbouw.

Sculpturaal karakter

Het 230 meter lange woonblok Scala ligt evenwijdig aan het spoor en bestaat uit zes aaneengesloten bouwdelen. Aan de noordzijde zijn zorgwoningen ondergebracht, onder meer voor demente ouderen. Aan de zuidzijde wordt het complex beëindigd door een toren van vijftien verdiepingen met een sculpturaal karakter. Dit laatste is bereikt door de woonkamers aan de kant van het spoor te laten uitsteken en de balkons in de geluidsluwte daarvan te leggen. Het langgerekte raam op de bovenste verdieping maakt dat een van de penthouses een panoramisch uitzicht heeft.

Open sfeer

Het verbindende gedeelte, zes lagen hoog, is in vieren gedeeld door smalle ‘stegen’ die doorzicht bieden dankzij het feit dat het trappenhuis open is en de liften transparant zijn. De woningen op de begane grond hebben een voordeur aan de straat en een balkon aan de spoorzijde. De galerijen en de buitenruimtes van de woningen op de verdiepingen wisselen per bouwdeel van kant. Daarmee is bereikt dat een gebouw zonder achterkanten is ontstaan. De gevels zijn opgebouwd uit vlakken van bruine en oranje baksteen met oranje kozijnen in opvallende, witte kaders. Architectonisch is ernaar gestreefd een relatie leggen met de zorgvuldig gedetailleerde baksteenarchitectuur aan de centrumkant van de Ringweg.

Website by HOAX Amsterdam