Scheepstimmermanstraat 120

Adriaan Geuze, 1999

Toeristische trekpleister
Aan de noordzijde van de Scheepstimmermanstraat zijn zestig aaneengesloten kavels onder particulier opdrachtgeverschap en van verschillende architecten gerealiseerd. Door de persoonlijke keuzes die op elke kavel zijn gemaakt, is een zeer gevarieerd geheel ontstaan. Ondanks deze grote vrijheid zijn er wel degelijk strenge voorwaarden gesteld waar aan moet worden voldaan. De maximale toegestane bouwhoogte is 9.2 meter en de begane grond moet tot 3.5 meter hoog vormgegeven zijn. De voordeuren zijn gesitueerd aan de Scheepstimmermanstraat en de achterkant van de kavels liggen aan het water. Grote ramen aan de achterkant van de kavels zorgen voor een open aanzicht, dit in tegenstelling tot de voorgevels die een meer gesloten karakter hebben. Een en ander is niet onopgemerkt gebleven en vele toeristen hebben de straat vanaf de voltooiing bezocht en vastgelegd. Ook voor architectuurstudenten en liefhebbers is dit een interessant stukje stedenbouw gebleken.

Bekende buren
Het project is gecoördineerd door landschapsarchitect Adriaan Geuze. Zijn uitgangspunt is het creëren van een gevarieerde plek voor de jonge stedeling, al dan niet in gezinsverband. Een wijk met een goede bereikbaarheid ten opzichte van de binnenstad en de ring A10. De kavels zijn door middel van een loting onder de geïnteresseerden verdeeld. Hierdoor zijn het niet alleen de meest welgestelden die een kans maken een kavel te bemachtigen. Dit is rond de tijd van de bouw nog een ongebruikelijke procedure. Vanaf de beginfase van het project zijn er al circa 40 architecten bij de invulling van de verschillende kavels betrokken. Zo wordt de variatie bereikt die Geuze in gedachten had. Onder andere Herzberger (nr. 126), van Velsen (nr. 120), Höhne & Rapp (nr. 62) en MVRDV (nr. 26 & 40) tekenen voor de ontwerpen.

Lieke Haan

Website by HOAX Amsterdam