Smederij NDSM

Group A, Sid Lee Architecture, 2011

Smeden en lassen

De Smederij werd in 1927, net als de Timmerwerkplaats, van de voormalige NDSM-locatie Oostenburg naar de huidige werf verplaatst. Op de oude locatie vormden de Timmerwerkplaats en de Smederij samen één geheel, pas op de nieuwe locatie werden de gebouwen afzonderlijk heropgebouwd. In de Smederij werden scheepsonderdelen aan elkaar gelast.

Monumentenstatus

Bij de herbestemming van het complex moest rekening worden gehouden met de gedeeltelijke monumentenstatus; de beschermde delen omvatten onder meer de stalen spantconstructie en de kraanbaan. Het gebouw, dat bestaat uit de grote smederijhal en de daaraan gekoppelde vijf kleinere puntloodsen, huisvest nu een hotel en bedrijven.

Blikvanger van de NDSM-werf

Het hotel komt onder het meest centraal gelegen loodsdak te liggen dat tot 30 meter wordt verhoogd, waardoor het gebouw een blikvanger van de NDSM-werf zal worden. Een barruimte op de hoogste verdieping zal een spectaculair uitzicht bieden op de stad. De industriële hal met stalen dakconstructie wordt het hart van het gebouw, de plek waar verschillende functies, ontsloten door twee nieuwe entrees, samenkomen.

Website by HOAX Amsterdam