Solaris Eclips en Telespy

IDEA (Intergrated Diciplines of Engineering and Architecture), 2002

Buurman…

Het kantorenpaar ‘Solaris Eclips’ en ‘Telespy’ is onderdeel van het kantorengebied Teleport bij Station Sloterdijk. Het kantoorgebouw Solaris Eclips heeft een L-vormige plattegrond en is geheel uit staal en glas opgebouwd. De gevels bestaan uit strookvensters die worden afgewisseld met horizontale banden van glazen bouwsteenelementen. Hiermee dringt het licht overdag tot diep in het interieur door, terwijl ’s avonds het gebouw als een grote lantaarn de omgeving verlicht. Het staat op 21 ronde, glazen kolommen. De kolommen bestaan uit stalen strippen die zijn opgevuld met heldere glasstenen. De glasstenen zijn ook terug te vinden in de gevel van het gebouw en in de portalen bij de hoofd- en noodtrappenhuizen. De constructie van het gebouw bestaat naast glazen bouwstenen en staal uit beton en is slank en getailleerd uitgevoerd om het ontwerp transparant te houden. Verder bevat het gebouw een half verdiepte parkeergarage.

… en buurman
Het tegenover Solaris Eclips liggende kantoorgebouw Telespy bestaat uit drie bouwvolumes die door openbare binnenpleinen van elkaar worden gescheiden. Ieder volume heeft een grijze plint met daarboven witte, betonnen gevelelementen met diepliggende ramen. Wat de gebouwen bindt zijn de expressieve, verlichte glassteenkolommen waar zij door gedragen worden. Daarnaast kunnen ze worden gezien als een verlicht commentaar op de donkere, massieve dragers van het naastgelegen spoorwegviaduct.

Lieke Haan

Website by HOAX Amsterdam