Spaarndammerhart

DS Landschapsarchitecten, Korth Tielens Architecten, Marcel Lok_Architect, 2021

Amsterdamse School 2.0

Het wooncomplex op de locatie van de voormalige Spaarndammerschool dat Korth Tielens Architecten in samenwerking met Marcel Lok Architect ontworpen heeft, past bij de omringende Amsterdamse Schoolarchitectuur. De nieuwbouw is gebaseerd op deze stijl, waarin architectuur, kunst en natuur samengaan. Ook de wisselende metselverbanden, de diverse kleuren baksteen en detaillering voeren hierop terug.

Het project bestaat uit twee woonblokken langs de Krommeniestraat en herstelt het oorspronkelijke beloop van deze straat, die door de bouw van de school in de jaren 70 was verdwenen. Het woningbouwproject is daarom verdeeld in een blok rond een binnentuin en een blok ontworpen als een straatwand aan de overzijde van de Krommeniestraat. Er zijn 26 sociale huurwoningen, 18 vrije sector huurwoningen en 36 middeldure koopwoningen toegevoegd aan de Spaarndammerbuurt.

Gemetselde kuif

Het blok rond de binnentuin bestaat uit woon-werkwoningen (koop), verdeeld over vier verdiepingen. De woningen hebben een verticale geleding en het blok is voorzien van twee poorten naar de binnentuin en de ondergrondse bergingen. Achter het blok ligt een collectieve tuin, die ook voor bewoners van de omliggende woningen toegankelijk is door middel van drie passages met een gewelfde, gemetselde kuif erboven. In die doorgangen heeft kunstenaar Martijn Sandberg een reliëf in baksteen aangebracht, waar de inscriptie ‘Anno’ is te lezen, gevolgd door combinaties van verschillende jaartallen. Ook in de bestrating van het binnenhof is een tekst aangebracht: ‘De Oude Weg Naar De Nieuwe Tijd, De Nieuwe Weg Naar De Oude Tijd’.

Betrokken bewoners

In de plint aan zowel de hofzijde als de Krommeniestraat zijn twee maatschappelijke ruimtes gerealiseerd, die mede door de bewoners zelf zijn ingevuld. De participatie van omwonenden heeft sterk meegewogen in het project. De kleur van de bakstenen, de kunstwerken en de inrichting van de straat zijn met inspraak van de omwonenden gerealiseerd. Zo heeft de binnenkant van het blok een groen geglazuurde tegel en een strakke gevel. De bewoners zijn ook betrokken geweest bij het ontwerp van de binnentuin.

Rainproof en hittestress

Er is gebruik gemaakt van gerecyclede materialen en duurzame installaties. Het gebouw wordt daardoor geheel energieneutraal. Bij het ontwerp van al het gemeenschappelijke groen is rekening gehouden met de stadsecologie. Het versterken van de biodiversiteit is een belangrijk uitgangspunt geweest van DS Landschapsarchitecten. De beplanting is afgestemd op voedselvoorziening voor de te verwachten stadsdieren in Spaarndammerhart zoals kleine zangvogels, vleermuizen en insecten. In de opstaande dakranden en gevels zitten de nestkasten voor onder andere gierzwaluwen en vleermuizen. In overeenstemming met het Rainproofbeleid van de gemeente Amsterdam vangen de groene daken het regenwater op en reduceren hittestress. En er is zo weinig mogelijk verharding van de openbare ruimte. Op de hogere gedeeltes van de daken zijn zonnepanelen te vinden.

Website by HOAX Amsterdam