Station Bijlmer Arena

ARCADIS Architecten, Grimshaw & Partners, 2007

Mee met de tijd 

Met de ingebruikname van voetbalstadion Johan Cruijff ArenA, de thuisbasis van de Amsterdamse voetbalclub Ajax, in 1996 en de verdubbeling van het spoor tussen Amsterdam en Utrecht in 2006, is het uit de jaren zeventig daterende station Bijlmer niet meer in staat het sterk gegroeide aantal reizigers te verwerken. Een plan voor een nieuw station staat dus in het teken van de noodzakelijke uitbreiding van de capaciteit ervan. Daarnaast moet aangehaakt worden bij de stedenbouwkundige ontwikkelingen ter plekke, vitaal onderdeel van de stedelijke vernieuwing van Amsterdam-Zuidoost. Het station wordt in 2008 verkozen tot BNA Gebouw van het jaar en wint tevens de RIBA European Award. 

Op zoek naar verbinding
Voorheen zijn de gebieden aan weerszijden van het spoor met elkaar verbonden via een donkere en te smalle onderdoorgang. Het belangrijkste van de nieuwe, huidige situatie is dat winkelcentrum ‘De Amsterdamse Poort’ en het Centrumgebied Zuidoost elkaar nu vinden in een brede promenade onder de sporen door. Aan deze open en transparante stedelijke ruimte ligt de open stationshal met winkels en voorzieningen. Een traditionele stationshal ontbreekt hierbij in het ontwerp.  

Een station met allure
Tien meter boven de grond zijn op een betonnen onderbouw vier treinsporen en twee metrosporen aangelegd, met daarboven een overal goed zichtbaar dak. Hierdoor telt het station in totaal acht trein- en metrosporen. Het dak bestaat constructief uit vijf V-vormige stalen spanten die weer rusten op vrijstaande stalen ondersteuningen. De tweehonderd meter lange spanten lopen in dezelfde richting als de sporen en zijn bekleed met glas en hout. Dit laatste is mede gedaan om een publieke ruimte te realiseren die ook akoestisch bevredigend is en zo de 60.000 passagiers die hier per dag kunnen passeren een comfortabel gevoel te geven. Om dezelfde reden zorgen vides ervoor dat zoveel mogelijk licht van boven doordringt tot op het laagste voetgangersniveau. Door de grootte van het project, het gebruik van materialen met hoge kwaliteit, zorgvuldige vormgeving en detaillering heeft het station een duidelijke allure gekregen. 

Lieke Haan 

Website by HOAX Amsterdam