Transformatie Vossius Gymnasium

Marlies Rohmer Architecture & Urbanism, 2020

Meer ruimte voor lesfaciliteiten en meer sociale betrekking met de buurt, dat was de opdracht die werd uitgeschreven door HEVO voor Het Vossius Gymnasium aan de Messchaertstraat in Amsterdam. Marlies Rohmer Architects & Urbanists heeft de architectenselectie van dit ambitieuze project gewonnen. In 2019 is begonnen met een grootschalige intensivering van het schoolplein van het monumentale pand in de stijl van de Amsterdamse School. Onder het plein is op 9 meter diepte plaats gemaakt voor een dubbele gymzaal.

Een eigentijds antwoord op de Amsterdamse School

De ondergrondse sportzalen zijn 7 meter hoog en krijgen via dakramen licht van buiten, deze dakramen zijn bovengronds op het plein omrand met banken, waar leerlingen hun pauze op kunnen doorbrengen. De aangebouwde serre tegen de oorspronkelijke school is een moderne versie van de Amsterdamse School stijl, deze serre is asymmetrisch tegen het voornamelijk symmetrische pand gebouwd, wat zorgt voor een speels effect. De gevel is bekleed met bakstenen prefab elementen waarin keramische ornamenten zijn opgenomen van door de leerlingen beschilderde vosjes. De grijze bakstenen komen terug in het dak en in het metselwerk van de dakramen op het plein. Binnen zijn studieruimtes gebouwd waar de scholieren kunnen werken. Deze zijn voor iedereen bereikbaar met een lift.

Duurzame herinrichting

De verbouwing kwam tot stand na een overeenkomstig gebrek aan ruimte bij zowel de gemeente Amsterdam als het Vossius Gymnasium. Door de oorspronkelijke gymzalen, die voorheen inpandig gesitueerd waren, ondergronds onder de binnenplaats aan te leggen, komt veel ruimte vrij in het gebouw. Hier worden lesfaciliteiten uitgebreid. De twee sport- en gymzalen verwelkomen in de avonden en weekenden ook buurtbewoners en vergroten zo het verenigingsgevoel in de buurt. De fietsen die voorheen op het plein stonden worden nu in de kelder gezet. Hiervoor is een nieuwe ingang gemaakt in de serre, die als doel heeft het gebouw te openen naar de buitenplaats. Ook ondervindt de buurt hierdoor minder geluidsoverlast. De twee voormalige sportzalen die op elkaar gebouwd waren zijn omgebouwd tot een kantine op de eerste verdieping en studieruimten op de tweede verdieping. De nieuwe kantine grenst aan het plein, waardoor de prachtige grote ramen bewaard blijven.

Het monumentale pand uit de jaren 30 kan nog generaties lang in gebruik blijven door de geoptimaliseerde herinrichting van het gebouw.

Website by HOAX Amsterdam