Van der Valk Hotel Zuidas

Wiel Arets Architects, 2021

‘Van der Valk-special’

Op een restkavel aan de Ring A10 op de Amsterdamse Zuidas is in 2020 het Van der Valk Hotel Zuidas gebouwd. Naar de omgeving is het gebouw alzijdig: door zijn bijzondere driehoekige vorm verandert het perspectief op het gebouw continue. Als je eromheen loopt, oogt het steeds anders. De onderste verdiepingen van het gebouw hebben zich aangepast naar de driehoekige vorm van de kavel. Architect Wiel Arets wist de familie Van der Valk te overtuigen van het feit dat dit een ‘Van der Valk-special’ moest worden: een qua architectuur bijzonder gebouw.

Hoge ligging

De eerste vier etages van het Van der Valk hotel, ter hoogte van het talud van de Ringweg, functioneren als parkeergarage. Daarboven, op de vijfde etage, bevindt zich de lobby van het hotel. De hoge ligging van de lobby is gekozen om vanaf deze hoogte de stad in alle richtingen te bekijken. Voor het hotel als geheel golden de volgende randvoorwaarden: er mocht niet ondergronds worden gebouwd en niet te hoog in verband met de aanvliegroute naar Schiphol, en parkeren, laden en lossen moest binnen de kavel opgelost worden.

Daglicht

Boven de lobby zijn drie verschillende torens geplaatst, waarbinnen zich 240 hotelkamers, conferentie- en vergaderruimten bevinden. Binnen de torens bevinden zich inkepingen, die bedoeld zijn als deels overdekte terrassen voor bezoekers. De gevel is geheel van glas; hierdoor is er overvloedig daglicht binnen het hele gebouw te vinden. Om de geluidsoverlast van de A10 tegen te gaan, is er een grote, groene wand naast de snelweg geplaatst. Deze muur is bedoeld als tuin met een waterkanaal.

Comfort

Het gebouw heeft naast de hoogste comfort waardes ook het duurzaamheids-predicaat BREEAM Outstanding, de hoogst haalbare score op het gebied van bewust duurzaam bouwen. Basisvoorwaarden als driedubbel glas, LED verlichting, warmte terugwinning in combinatie met duurzame mobiliteit, een koelinstallatie voorzien van natuurlijk koudemiddel en een all-electric installatie, dus zonder gebruik van aardgas, zorgen dat dit hotel meer dan voldoet aan de duurzaamheidseisen van de huidige tijd en komende jaren. Ook is geprobeerd om een deel van het weggehaalde groen door daktuinen te laten terug komen. In deze daktuinen is ruimte voor onder andere bijenhotels, zangvogels en vleermuiskasten.

Levendigheid

De afgelopen jaren zijn veel woongebouwen in de wijk verrezen, die levendigheid moeten brengen buiten kantooruren. Met (semi)publieke functies draagt het Van der Valkhotel daaraan zijn steentje bij. Aan de zuidkant, gericht op de buurt, is een brasserie met buitenterras gemaakt. In de entreehal – gelegen aan de looproute tussen station RAI en de Zuidas – een zelfbedieningswinkeltje met een koffiehoek.

Website by HOAX Amsterdam